Komitet Obrony Demokracji
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
? - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Podstawowym wyzwaniem, z jakim się mierzymy, jest brak czasu, który osoby zajmujące kluczowe funkcje w stowarzyszeniu zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym mogłyby przeznaczać na pracę na rzecz KOD zamiast pracy zarobkowej niezbędnej do pozyskania środków do życia. Dlatego dotację, o którą się ubiegamy, chcielibyśmy przeznaczyć na wzmocnienie i rozwój instytucjonalny naszej organizacji, a konkretnie na „kupienie czasu” naszych czołowych aktywistów.
Chcemy wprowadzić od nowej kadencji tzn. od jesieni 2022 r. możliwość przeznaczania puli środków finansowych na wynagrodzenia: w Zarządzie Głównym dla 3 osób (przewodniczący, skarbnik, osoba odpowiedzialna za komunikację/media społecznościowe) w postaci regularnych miesięcznych świadczeń, w zarządach regionalnych w postaci puli środków wypłacanych w związku z konkretnymi działaniami. Planujemy także przeznaczyć pewne środki na podniesienie kwalifikacji zarządczych osób funkcyjnych.
Dzięki stałym miesięcznym wynagrodzeniom część członków Zarządu Głównego będzie mogła poświęcić się pracy na rzecz stowarzyszenia w pełnym wymiarze, co więcej – będą mogli podwyższać i uzupełniać swoje kompetencje związane ze specyfiką zarządzania organizacją pozarządową. Istotnym celem jest także zwiększenie działań członków ZG w obszarze pozyskiwania środków na rzecz KOD. Z kolei aktywiści regionalni będą mogli mocniej zaangażować się w realizację konkretnych działań na poziomie regionów. Rezultatami, jakie chcemy uzyskać, będą większa stabilizacja finansowa stowarzyszenia, większa motywacja członków stowarzyszenia, lepszy przepływ komunikacji pomiędzy strukturami. Zakładamy także, że aktywność w regionach przełoży się na zwiększenie liczby nowych członków stowarzyszenia.
Odbiorcami działań będą bezpośrednio członkowie ZG i aktywiści regionalni KOD, a pośrednio wszyscy członkowie KOD, członkowie organizacji współpracujących ze stowarzyszeniem oraz odbiorcy działań obywatelskich podejmowanych przez KOD.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel