fbpx
Komitet Obrony Demokracji
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Komitet Obrony Demokracji propaguje postawy sprzyjające rozwojowi demokratycznego państwa prawa, zajmuje się ochroną praw człowieka, popularyzuje wiedzę o demokratycznym ustroju państwa prawa. Najważniejszymi obszarami działania KOD są: obrona praworządności, obrona wolności mediów oraz budowanie porozumienia obywatelskiego na rzecz odbudowy praworządności w Polsce. Organizacja jest aktywna od końca 2015 roku – pierwszych protestów w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Jest w stanie zmobilizować setki tysięcy obywateli do aktywności na rzecz obrony praw obywatelskich – przeprowadzenia jednoczesnych, masowych demonstracji w obronie praworządności czy wolności mediów w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce. Fanpage na Facebooku ma zasięg około 250 tysięcy osób, sieć lokalnych grup i stron to zasięg około 100 tysięcy widzów. KOD ma ok. 8 tys. członków zrzeszonych w 16 regionalnych oddziałach, które stanowią zaplecze dla aktywności obywatelskiej – wydarzeń, spotkań i działań edukacyjnych oraz integracji środowisk obywatelskich na poziomie lokalnym. Komitet współpracuje z organizacjami sędziowskimi, kobiecymi, LGBT+, a także z białoruskimi działaczami opozycyjnymi oraz organizacjami działającymi na rzecz ukraińskich uchodźców. Prowadzi Obywatelską Kontrolę Wyborów – projekt strażniczy, którego celem jest monitorowanie prawidłowego przebiegu procesu głosowania w wyborach parlamentarnych, europejskich, samorządowych, prezydenckich. W ramach dotacji instytucjonalnej KOD zamierza m.in. podnieść kwalifikacje osób zarządzających organizacją, rozwinąć działalność fundraisingową, poprawić komunikację wewnętrzną i zewnętrzną organizacji, powiększyć liczbę członków KOD oraz zwiększyć liczbę lokalnych instytucji, organizacji i grup nieformalnych współpracujących z organizacją (m.in. przy Obywatelskiej Kontroli Wyborów w 2023 r.).

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel