fbpx
Kongres Miast Maszerujących Po Równość Osób LGBT+
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-11-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
17 687,74 EUR
Dotacja:
15 373,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
sieciowanie
Grupy docelowe:
LGBT+

Mimo że liczba marszy równości w ostatnich latach rośnie, to ograniczane jest zarówno prawo do pokojowego gromadzenia się, jak i środki bezpieczeństwa podejmowane w celu ochrony osób uczestniczących w marszach („Sytuacja osób LGBT w Polsce”, RPO). Przemoc i dyskryminacja wobec osób LGBT+ wzrosły w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, co ma związek z przyzwoleniem na mowę nienawiści oraz homofobiczną retorykę ze strony rządzących (FRA, 2020). W 2019 r. odbyło się 30 marszy, w tym 5 pierwotnie zakazanych przez lokalne władze oraz 6 z kontrmanifestacjami, podczas których doszło do przemocy. Tymczasem odpowiedzialność za bezpieczeństwo spada przede wszystkim na osoby organizujące marsze. Jednocześnie przecież wiele z nich nie ma doświadczenia czy wiedzy prawnej, by odpierać ataki prawicowych organizacji – co więcej, coraz częściej mierzy się z wypaleniem aktywistycznym.
W ramach projektu zorganizowano Kongres Miast Maszerujących, czyli spotkanie osób organizujących marsze równości z całej Polski, podczas którego zawiązano Koalicję Miast Maszerujących. W spotkaniu wzięło udział 70 osób z 30 miast. Było ono przestrzenią sieciowania i wymiany doświadczeń. W odpowiedzi na zgłoszone potrzeby zorganizowano warsztaty m.in. z przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu i z dostosowania wydarzeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uruchomiono również stronę internetową z informacjami na temat ruchu oraz opublikowano poradnik dla osób uczestniczących w marszu po raz pierwszy. Przeprowadzono również 6 szkoleń regionalnych, których tematyka dostosowana była do specyfiki regionu, a także webinar nt. prawa o zgromadzeniach.
W rezultacie projektu powstała Koalicja Miast Maszerujących ze swoim Sekretariatem. Osoby z kolektywów organizujących marsze równości mogły się spotkać, uwspólnić wiedzę w zakresie organizacji bezpiecznych i inkluzywnych wydarzeń oraz wzmocnić kompetencje koordynacyjne i komunikacyjne jeszcze przed sezonem marszowym. W Kongresie wzięły udział również kolektywy organizujące marsze po raz pierwszy. Kongres był przełomowym wydarzeniem sieciującym, platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz krokiem w kierunku większej dostępności i bezpieczeństwa marszy równości.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel