Kręgi Wsparcia – przyszłość zaczyna się dziś
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
62 465 EUR
Dotacja:
62 465 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Szacuje się, że Polsce w gospodarstwach domowych żyje 130 tys. osób powyżej 16 r.ż. z orzeczeniem niepełnosprawności intelektualnej. Nie udało się dotąd stworzyć kompleksowego systemu środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Braliśmy udział w opracowaniu modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną Bezpieczna Przyszłość, który główną oś pracy środowiskowej opiera na tworzeniu wokół osoby z niepełnosprawnością intelektualną kręgów przyjaznych osób – kręgów wsparcia. Aktualnie model jest testowany w 8 społecznościach. Po roku testowania widać efekty pracy i skuteczność zaproponowanych rozwiązań
Celem projektu jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na czas kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów w 3 środowiskach lokalnych: Tarnów, Bytom, Zgierz.
Bezpośrednim wsparciem obejmiemy 30 osób (15 dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz 15 rodziców/opiekunów). W każdym mieście zainicjujemy środowiskowe wsparcie rodzin i osób z niepełnosprawnością intelektualną: utworzymy koalicje sojuszników – podmiotów, które chcą pracować na rzecz rozwiązań włączających. Działaniami edukacyjnymi obejmiemy 15 przedstawicieli/ek z środowisk lokalnych, co przyczyni się do wypracowania w każdej z 3 społeczności koncepcji lokalnego Centrum Kręgów Wsparcia.
Działania prowadzone będą w partnerstwie Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, z wykorzystaniem jego wiedzy i doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualna. Partner zajmie się bezpośrednim wsparciem osób uczestniczących w projekcie, a 3 jego Koła będą pełnić funkcję lokalnych operatorów.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel