fbpx
Laboratorium Szkolnej Demokracji
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
58 499,00 EUR
Dotacja:
58 499,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
młodzież, nauczyciele

Według raportu Centrum Badania Opinii Społecznej z 2016 roku ponad 50% uczniów i uczennic deklaruje, że nigdy nie brało udziału w szkolnych wyborach. Dodatkowo, większość z nich nie ma poczucia wpływu na sytuację w szkole czy swojej gminie. Młodzież ta charakteryzuje się raczej niskim zaufaniem społecznym i przekonaniem, że współdziałanie nie przynosi korzyści. Z drugiej strony, badania Instytutu Badań Edukacyjnych pokazały, że uczniowie i uczennice, którzy mieli doświadczenie udziału w procesach decyzyjnych we własnej szkole, wykazywali większą aktywność obywatelską jako dorośli. Dlatego uważaliśmy i nadal uważamy, że wczesne angażowanie młodzieży w procesy demokratyczne jest bardzo ważne.

Odpowiedzieliśmy na problem niskiego zaangażowania uczniów i uczennic poprzez wypracowanie i wdrożenie mechanizmów włączania młodzieży w podejmowanie decyzji o życiu szkoły w pięciu placówkach w Polsce. W każdej szkole przeprowadziliśmy warsztaty dla wcześniej utworzonych zespołów projektowych. Wspieraliśmy je w stworzeniu diagnozy potrzeb w danej placówce, wypracowaniu i wdrożeniu mechanizmu partycypacyjnego (np. budżetu partycypacyjnego czy procesu wspólnego ustalania kryteriów oceniania). Młodzież, z naszym wsparciem, zrealizowała wypracowane pomysły na projekty w swoich szkołach, w tym m.in. stworzyła kącik relaksu, zorganizowała debatę o prawach uczniowskich, przeprowadziła budżet partycypacyjny czy warsztaty przyszłościowe “Szkoła to nasze miejsce”. Na podstawie zebranych doświadczeń i wniosków stworzyliśmy publikację z dobrymi praktykami, rekomendacjami i pomysłami na angażowanie uczniów i uczennic we współdecydowanie o życiu szkoły. Zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą, gdzie każdy zespół przedstawił swój projekt w formie prezentacji.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że w wybranych szkołach zwiększyła się świadomość uczniów i uczennic o działalności samorządu uczniowskiego – że reprezentuje on wszystkich uczniów i uczennice, a nie tylko interesy wybranych kandydatów i kandydatek. W projekcie przetestowaliśmy nowe metody pracy z młodzieżą, które wzbogaciły doświadczenie nasze i zaangażowanych szkół. Opracowane i wnioski wykorzystamy podczas kursu internetowego dla opiekunów i opiekunek samorządów uczniowskich w nadchodzącym roku szkolnym.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel