Laboratorium Szkolnej Demokracji
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
58 499,00 EUR
Dotacja:
58 499,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
młodzież, nauczyciele

Według raportu Centrum Badania Opinii Społecznej z 2016 roku ponad 50% uczniów i uczennic zadeklarowało, że nigdy nie bierze udziału w szkolnych wyborach. Dodatkowo, większość z nich nie ma poczucia wpływu na sytuację w szkole czy swojej gminie. Młodzież ta charakteryzuje się raczej niskim zaufaniem społecznym i przekonaniem, że współdziałanie nie przynosi korzyści. Z drugiej strony, badania Instytutu Badań Edukacyjnych pokazały, że uczniowie i uczennice, którzy mieli doświadczenie udziału w procesach decyzyjnych we własnej szkole, wykazują większą aktywność obywatelską jako dorośli. Dlatego uważamy, że wczesne angażowanie młodzieży w procesy demokratyczne jest tak ważne.

Nasz projekt odpowiada na problem niskiego zaangażowania uczniów i uczennic poprzez wypracowanie i wdrożenie mechanizmów włączania młodzieży w podejmowanie decyzji o życiu szkoły w pięciu placówkach w Polsce. Zorganizujemy szkolne gry terenowe, które zaangażują zarówno uczniów/uczennice jak i rodziców i nauczycieli/ki. W każdej szkole przeprowadzimy warsztaty dla zespołów projektowych. Będziemy je wspierać w stworzeniu diagnozy potrzeb w danej placówce, wypracowaniu i wdrożeniu mechanizmu partycypacyjnego (np. budżetu partycypacyjnego czy procesu wspólnego ustalania kryteriów oceniania) oraz w realizacji wymyślonego projektu. Na koniec, stworzymy publikację z dobrymi praktykami, rekomendacjami i pomysłami, która będzie inspiracją i praktycznym przewodnikiem dla innych szkół chcących bardziej angażować swoich uczniów i uczennice w współdecydowanie o życiu szkoły.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel