fbpx
Lasy są wspólne – ruchy i organizacje mają prawo współdecydować
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Bystra
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Fundacja Lasy i Obywatele, Warszawa, Polska
Stowarzyszenie MODrzew, Bydgoszcz, Polska
Okres realizacji:
01-09-2021 - 31-08-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
138 764,00 EUR
Dotacja:
137 494,00 EUR
Zasięg:
międzynarodowy
Typy działań:
Grupy docelowe:

80% lasów w Polsce to własność publiczna, a jednocześnie 75% obywateli chce zmniejszenia obszarów na których wycina się drzewa. Polskie prawo pozwala jednak ignorować głos społeczeństwa w sprawie zarządzania publicznymi lasami. Uwagi składane w konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasu (PUL), dokumentów określających prowadzenie gospodarki leśnej, nie są wiążące, a co za tym idzie, niemal zawsze ignorowane. Decyzje zatwierdzające PUL nie podlegają zaskarżeniu w sądzie.

Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczeństwa w decydowaniu o publicznych lasach. Aby go zrealizować podejmiemy działania na poziomie lokalnym, krajowym i UE. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z dwoma organizacjami wyspecjalizowanymi w zagadnieniach związanych z udziałem społeczeństwa w decydowaniu o lasach zarówno na poziomie lokalnym oraz krajowym.

W ramach projektu przeprowadzimy monitoring zaangażowania samorządów w podejmowanie decyzji o publicznych lasach i przeanalizujemy regulacje prawne dotyczące lasów miejskich. Na tej podstawie opracujemy dobre praktyki współpracy i zainicjujemy spotkania samorządów ze stroną społeczną zwiększając możliwość wpływania obywateli i obywatelek na decydowanie o losach miejskich lasów. Korzystając z prawa dostępu do informacji o środowisku przeanalizujemy uwagi składane w konsultacjach PUL. W przypadku odmowy udzielenia informacji, wystąpimy na drogę sądową. Analiza posłuży opracowaniu raportu identyfikującego czynniki sprzyjające rozwiązywaniu sporów dotyczących zarządzania lasami.

Będziemy monitorować procesy legislacyjne i prawne na poziomie UE, dotyczące zarządzania lasami oraz podejmować działania rzecznicze mające na celu włączenie do procedowanych regulacji zapisów zwiększających udział społeczeństwa w decydowaniu o lasach tak, aby wzmocnić ramy prawne w tym zakresie.
Wypracowane schematy działania, dobre praktyki i inne rozwiązania zwiększą wpływ organizacji zajmujących się ochroną przyrody na decydowanie o publicznych lasach.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel