fbpx
Legnicki inkubator społeczeństwa obywatelskiego
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Legnica
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-07-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 500,00 EUR
Dotacja:
26 500,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności

Przeprowadziliśmy szkolenie wzmacniające kompetencje obywatelskie 10 liderów/ek młodych organizacji pozarządowych w Legnicy (woj. dolnośląskie). Wybraliśmy ich spośród osób z różnych środowisk i o odmiennych perspektywach. Badania prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2018 roku wskazują, że prawie połowa organizacji działających na tym terenie to organizacje młode, czyli działające nie dłużej niż 5 lat od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podczas organizowanych przez nas wydarzeń rozmawialiśmy z młodymi przedstawiciel(k)ami różnych organizacji w mieście. Mówili jakie mają potrzeby oraz problemy – tak zrodził się pomysł na ten projekt.
Przede wszystkim chcieliśmy wesprzeć młodych członków/inie organizacji pozarządowych ze względu na ich mniejsze doświadczenie i brak wsparcia ze strony miasta. Według naszych obserwacji, na terenie Legnicy nie było działań wspierających organizacje pozarządowe, zwłaszcza te młode, które ich najbardziej potrzebowały.
Przeszkoliliśmy więc młodych liderów/ki z umiejętności organizacyjnych i przywódczych. Dzięki temu szkoleniu powstała sieć liderów/ek rozwijających potencjał młodych organizacji pozarządowych, które są nastawione na lepszą komunikację ze społeczeństwem. We współpracy z własnymi organizacjami liderzy/ki zaangażowali społeczności lokalne do realizacji 4 inicjatyw, co było swego rodzaju sprawdzianem umiejętności nabytych podczas szkolenia.
Ze sprawozdań przygotowanych przez liderów i liderki wynika, że podnieśli oni/one swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania organizacji oraz wzmocnili swoją aktywność obywatelską, co się pozytywnie przełoży na pracę w ich organizacjach. Dodatkowym rezultatem projektu było założenie nowego stowarzyszenia przez 6 uczestniczek projektu – po wzięciu udziału w naszych szkoleniach postanowiły wspólnie działać na rzecz wspierania aktywności innych kobiet.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel