Legnicki inkubator społeczeństwa obywatelskiego
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Legnica
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-07-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
26 500 EUR
Dotacja:
26 500 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności

Przeprowadzimy szkolenie wzmacniające kompetencje obywatelskie dla 10 liderów/ek młodych organizacji pozarządowych w Legnicy (woj. dolnośląskie). Chcemy wybrać ich spośród osób z różnych środowisk i o odmiennych perspektywach. Badania prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2018 roku wykazały, że prawie połowa organizacji działających na tym terenie to organizacje młode, czyli działające nie dłużej niż 5 lat od daty wpisu do KRS. Podczas wydarzeń przez nas organizowanych rozmawialiśmy z młodymi przedstawiciel(k)ami różnych organizacji w mieście. Mówili jakie mają potrzeby oraz problemy i tak zrodził się pomysł na ten projekt.

Przede wszystkim chcemy wesprzeć młodych członków/inie organizacji pozarządowych, ze względu na ich mniejsze doświadczenie i brak wsparcia ze strony miasta. Według naszych obserwacji, obecnie na terenie Legnicy nie ma działań wspierających organizacje pozarządowe, zwłaszcza te młode, które go najbardziej potrzebują. Wśród wspomnianych 10 liderów/ek będą dwie osoby, które nie należą do żadnej organizacji, ale angażują się w różne aktywności społeczne.

Przeszkolimy młodych liderów/ki z umiejętności organizacyjnych i przywódczych. Liczymy, że dzięki temu szkoleniu powstanie sieć liderów/ek rozwijających potencjał młodych organizacji pozarządowych, które będą nastawione na lepszą komunikację ze społeczeństwem. We współpracy z własnymi organizacjami liderzy/ki zaktywizują społeczności lokalne do realizacji inicjatyw, co będzie sprawdzianem umiejętności nabytych podczas szkolenia. Po zakończeniu projektu stworzymy z uczestni(cz)kami sieć wsparcia dla organizacji pozarządowych w Legnicy.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel