fbpx
LET IT WORK: działajmy zdrowo
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
ILDI ehf., Grundarfjordur, Islandia
Fundacja Rozwoju "Dobre Życie", Gwoźnica Górna, Polska
Okres realizacji:
08-03-2021 - 29-02-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
146 754,00 EUR
Dotacja:
146 754,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

W ogólnopolskim projekcie “Let It Work – działajmy zdrowo!” oferujemy wsparcie dla sektora pozarządowego w obszarze kultury organizacyjnej. Koncentrujemy się na przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, które jest rosnącym zagrożeniem dla osób związanych z sektorem (badania własne Burnout Aid 2019-20), tworzeniu bezpiecznych psychologicznie warunków pracy, podnoszeniu skuteczności działań aktywistycznych (badania Klon Jawor 2019-21).
Dotychczas prowadzone działania dotyczące wypalenia zawodowego i zmiany kultury organizacji prowadzone są dotychczas na bardzo ograniczoną skalę i zwykle jest to wsparcie płatne. Nie ma też ani systemowych, ani wewnętrznych standardów działania określających, jak zapobiegać lub radzić sobie z takimi problemami, jak kryzysy psychiczne czy konflikty w zespole.
Nasze działania wypełnią tę lukę. Projekt stanowi kontynuacją oraz rozwinięcie naszego wcześniejszego projektu Burnout Aid, który wykazał istotne problemy na poziomie zarządzania, komunikacji, palący problem braku superwizji i wsparcia w kryzysie. Działania nasze kierujemy do podmiotów, m.in. z mniejszych ośrodków, pracujących z defaworyzowanymi odbiorcami: LGBTQ+, kobietami, senior(k)ami, osobami z niepełnosprawnościami, migrant(k)ami, aktywist(k)ami ekologicznymi.
Prowadząc działania edukacyjne, konsultacje, doradztwo, sieciowanie, superwizję, coaching, warsztaty proponujemy wsparcie na 3 poziomach: indywidualnym, organizacji oraz sektorowym. Naszym celem jest zwiększanie wiedzy o wypaleniu, dobrostanie, bezpieczeństwu pracowników/pracownic w aktywizmie, narzędziach sprzyjających wzmacnianiu siły i odporności psychicznej – rozwój instytucjonalny NGO.
Projekt realizujemy w partnerstwie polsko-islandzkim, dostarczającym unikalne narzędzia wsparcia: kurs odporności psychicznej i skuteczności społecznej MTQ48 (Fundacja Rozwoju “Dobre Życie”) oraz konsultacje w zakresie angażującego i inspirującego przedstawiania aktywistycznych historii (islandzki LDI Consulting).

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel