fbpx
Lider – lubię to! Akademia Liderów
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Piaseczno
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
35 125,25 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, dzieci, młodzi dorośli, młodzież, społeczność lokalna, wolontariusze

W ramach projektu promowaliśmy wolontariat i zaangażowanie młodych osób w działania na rzecz społeczności lokalnych w całej Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego młodzież mało angażuje się w działania wolontariackie i ma niskie poczucie wpływu na swoje środowisko. Dodatkowo często brakuje jej wiedzy i pomysłów dotyczących aktywności społecznej.

Uczestni(cz)kami projektu było 30 młodych osób, które miały pomysł na lokalne działania. Przeszkoliliśmy oraz wsparliśmy je w przygotowaniu i przeprowadzeniu 22 autorskich działań, angażujących wolontariuszy/ki i lokalną społeczność. Wyłoniliśmy i wsparliśmy młodzieżowych liderów i liderki, którzy zmotywowali do działania kolejne osoby w swoim środowisku. Projekty, które uczestniczki i uczestnicy zrealizowali to m.in. koncerty w domach pomocy społecznej i hospicjach, warsztaty dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych z rozpoczynania działań społecznych czy budżetu obywatelskiego w swojej szkole, wspólne budowanie hoteli dla owadów i sadzenie miododajnych kwiatów czy międzypokoleniowe wydarzenia kulturalne i debaty oksfordzkie. Zorganizowaliśmy również letnią i zimową szkołę dla młodych ludzi, w której programie znalazły się warsztaty liderskie, spotkania dyskusyjne oraz konsultacje indywidualne dotyczące prowadzenia projektów.

Dzięki tym działaniom młodzież zyskała doświadczenie w organizacji oddolnych inicjatyw i zbudowała wokół siebie grono wolontariuszy i wolontariuszek chętnych do działania w ich okolicy. Oprócz liderów i liderek, w projekcie wzięło udział dodatkowych 192 wolontariuszy/ek z całej Polski. Na zakończenie projektu przeprowadziliśmy ankietę, w której 92% uczestników i uczestniczek zadeklarowało, że udział w Akademii Liderów wpłynął pozytywnie na ich poziom zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej i w wolontariat, a 96% było pewnych, że chcą się dalej angażować społecznie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel