Lider – lubię to! Akademia Liderów
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Piaseczno
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
35 125 EUR
Dotacja:
30 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, dzieci, młodzi dorośli, młodzież, społeczność lokalna, wolontariusze

Ogólnopolski program mający na celu promowanie wolontariatu oraz zaangażowania młodych osób w działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez realizację autorskich projektów, oraz zachęcenie ich do pełnienia roli liderów lokalnych. 30 uczestników przeszło profesjonalne szkolenie podczas 10-dniowej szkoły letniej. Od września do końca listopada zrealizowali swoje autorskie projekty (w sumie 22 projekty. Niektóre realizowane były przez pary projektowe), pod opieką indywidualnych tutorów. W grudniu odbyła się 4-dniowa szkoła zimowa – prezentacje i ewaluacja projektów lokalnych.

Uczestnicy wyłonieni zostali w dwustopniowej rekrutacji, na podstawie regulaminu. Głównym kryterium oceny było przedstawienie wartościowego i dobrze przemyślanego młodzieżowego projektu lokalnego i zaangażowanie w to działanie wolontariuszy i lokalnej społeczności. Autorskie projekty dopracowywane były przez uczestników w trakcie warsztatów na szkole letniej, a następnie realizowane lokalnie przez młodzież przy wsparciu doświadczonych tutorów.

W rezultacie 30 uczestnikom udało się przeprowadzić 22 projekty lokalne, zaangażować w wolontariat 192 dodatkowe osoby, łącznie na wolontariat poświęcono ok 3050 godzin, zawiązano 198 różnych partnerstw, a w realizowanych projektach bezpośrednio wzięło udział 4889 osób. Młodzi liderzy są też gotowi i chętni do realizacji kolejnych działań o charakterze obywatelskim.

Projekt zrealizowany został z sukcesem. W ankiecie ewaluacyjnej prowadzonej na koniec programu wskaźnik NPS (polecenie udziału w Akademii) udało się osiągnąć na poziomie 95,8%. Taki sam procent uczestników deklaruje chęć realizacji kolejnych projektów, a 91% uważa że udział w Akademii wpłynął pozytywnie na poziom zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej i w wolontariat. Ważnym, długoterminowym efektem zrealizowanego projektu są zawiązane przyjaźnie i powstałe środowisko młodych, aktywnych społecznie osób z całej Polski, oraz chęć dalszego działania społecznego przez uczestników.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel