fbpx
Lokalne Centra Wolontariatu w Gminie Nowiny i Chęciny
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wola Murowana
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Partnerzy:
Stowarzyszenie Asumpt, Starochęciny, Polska
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-07-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 908,00 EUR
Dotacja:
26 888,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, wolontariusze

Według badań Eurobarometru oraz danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny, Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie jeśli chodzi o zaangażowanie obywateli/ek w stały wolontariat długoterminowy.

Nasz projekt będziemy realizować w gminach Chęciny i Nowiny (woj. świętokrzyskie). Według analizy opublikowanej w „Strategii Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do 2025 r.”, gmina ta zmaga się z niskim zaangażowaniem społecznym mieszkańców/nek i chce podjąć działania, aby to zmienić.

Odpowiemy na te problemy tworząc Lokalne Centrum Wolontariatu (LCW) w każdej z gmin. Zaangażujemy w ich działania wszystkie chętne osoby oraz lokalne organizacje pozarządowe, szkoły i jednostki gminne. Zorganizujemy spotkania, na których wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi opracujemy bazę partnerów oraz profil działań LCW. Przeprowadzimy cykl szkoleń o wolontariacie dla wybranych osób z gminy. Tacy wolontariusze/ki wraz z wybranymi koordynator(k)ami będą planować i realizować działania w ramach LCW, na przykład spotkania integracyjne lub tematyczne czy własne akcje społeczne. Zorganizujemy spotkania integracyjne dla obu centrów, tak aby ich uczestnicy/czki poznali się i wymienili doświadczeniami i pomysłami oraz wizyty studyjne do organizacji doświadczonej w działalności wolontariackiej. Urządzimy obchody Gminnego Dnia Wolontariusza łącząc je z galą, na której wyróżnimy najbardziej zaangażowane osoby. Na koniec, zorganizujemy wydarzenie dla wszystkich zaangażowanych podmiotów i osób, na którym podsumujemy dotychczasową pracę i wspólnie obejrzymy film o wartości wolontariatu lokalnego.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Asumpt, które działa w Chęcinach. Posiada ono niezbędne zasoby kadrowe i rzeczowe oraz cenną sieć kontaktów w tej gminie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel