fbpx
Lokalne Centra Wolontariatu w Gminie Nowiny i Chęciny
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wola Murowana
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Partnerzy:
Stowarzyszenie Asumpt, Starochęciny, Polska
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-07-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 908,00 EUR
Dotacja:
26 888,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, wolontariusze

Nasz projekt zrealizowaliśmy w dwóch gminach województwa świętokrzyskiego – gminie Nowiny i gminie Chęciny, gdzie działa nasz parter. Temat zaangażowania społecznego jest dla nas ważny, jednak jak wskazują badania Eurobarometru oraz dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny, Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie jeśli chodzi o zaangażowanie obywateli i obywatelek w stały wolontariat długoterminowy. Podobnie jest w naszej gminie: według analizy opublikowanej w „Strategii Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do 2025 r.”, gmina ta zmaga się z niskim zaangażowaniem społecznym mieszkańców/nek, ale chce podjąć działania, aby to zmienić.
Odpowiedzieliśmy na powyższe problemy tworząc Lokalne Centrum Wolontariatu (LCW) w dwóch gminach. Zaangażowaliśmy w ich działania wszystkie chętne osoby oraz lokalne organizacje pozarządowe, szkoły i jednostki gminne. Zorganizowaliśmy spotkania, na których wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi opracowaliśmy bazę partnerów oraz profil działań LCW. Przeprowadziliśmy cykl szkoleń o wolontariacie. Wolontariusze/ki – wraz z wybranymi koordynator(k)ami – planowali i realizowali działania w ramach LCW – spotkania integracyjne lub tematyczne, zbiórki żywności, podchody historyczne, wyprowadzanie psów ze schroniska. Zorganizowaliśmy spotkania integracyjne dla obu centrów, tak aby ich uczestnicy/czki poznali się i wymienili doświadczeniami i pomysłami oraz dwie wizyty studyjne do organizacji doświadczonych w działalności wolontariackiej w Krakowie i Radomiu. Urządziliśmy obchody Gminnego Dnia Wolontariusza łącząc je z galą, na której wyróżniliśmy najbardziej zaangażowane osoby. Na koniec, zorganizowaliśmy wydarzenie dla wszystkich zaangażowanych podmiotów i osób, na którym podsumowaliśmy dotychczasową pracę i wspólnie obejrzeliśmy film o wartości wolontariatu lokalnego.
Partnerem projektu było Stowarzyszenie Asumpt, które wsparło nas swoją kadrą, sprzętem oraz cenną siecią kontaktów w gminie Chęciny. Partner był odpowiedzialny za organizację wizyty studyjnej oraz wydarzenia podsumowującego projekt.
Na terenie gmin Nowiny i Chęciny powstały pierwsze długoterminowe przestrzenie do funkcjonowania wolontariatu, zapewniające wolontariusz(k)om miejsce do regularnej aktywności. Ponadto wolontariusze/ki mogli utrwalić zdobytą wiedzę o wolontariacie, organizując i biorąc udział w zrealizowanych inicjatywach.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel