fbpx
Lokalnie dla różnorodności – Sieć Żywych Bibliotek jako model rozwoju sektora
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Partnerzy:
Credit Agricole Bank Polska, Wrocław, Polska
Okres realizacji:
01-04-2021 - 30-04-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
129 955,00 EUR
Dotacja:
125 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

W Polsce obecnie aktywnie działa ok. 40 podmiotów organizujących tzw. Żywe Biblioteki (możliwość spotkania z osobami z grup postrzeganych stereotypowo lub dyskryminowanych, w celu rozmowy z nimi o ich życiu i zadawaniu pytań na dowolny temat). Jest to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi redukowania uprzedzeń. Niestety obecna sytuacja społeczno-polityczna sprawia, że organizacja Żywej Biblioteki (ŻB) staje się coraz trudniejsza, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Osoby organizujące Żywą Bibliotekę borykają się m.in. z nieprzychylnym nastawieniem samorządów, Dotychczasowe wsparcie nie jest wystarczające dla organizatorów z małych miejscowości, którzy wymagają wsparcia osoby znającej ich region. Odpowiedzią na to jest pomysł stworzenia ośrodków regionalnych ŻB, które umożliwiałaby promowanie metody i prowadzenie szkoleń i działań w mniejszych miejscowościach.
Celem projektu będzie wzmocnienie organizacji z małych miejscowości, w działaniach antydyskryminacyjnych. Rezultatem będzie zdecentralizowanie Sieci Żywa Biblioteka Polska i utworzenie ośrodków regionalnych, trwale wspierających lokalne organizacje. Projekt zakłada działania kaskadowe – od wzmocnienia Sieci Żywa Biblioteka Polska, poprzez przeszkolenie i akredytowanie koordynatorów regionalnych, utworzenie ośrodków regionalnych Sieci w co najmniej 7 regionach, szkolenia nowych podmiotów i realizację ŻB bezpośrednio w społecznościach lokalnych. Wypracowany zostanie długotrwały mechanizm wsparcia oraz formalna koalicja organizacji pracujących metodą Żywej Biblioteki. Projekt przyczyni się w dłuższej perspektywie do zmiany postrzegania mniejszości po udziale w Żywej Bibliotece.
Partnerem w projekcie jest Credit Agricole Bank Polska, partnerstwo chcemy przenieść na skalę ogólnopolską. Pozwoli to na dywersyfikację finansowania tych organizacji i uwolni je od konieczności poszukiwania dotacji w gminach, które nie zawsze są przychylne takim projektom o prawach człowieka.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel