fbpx
Mamy siebie! Budowanie międzysenioralnej sieci wsparcia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
seniorzy

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2016 r. wynika, że 30% łodzian/ek ukończyło 60 lat, w tym 40 tys. osób ma ponad 80 lat. Badania („Sytuacja społeczna osób 65+” pod kierownictwem T. Kostki) podkreślają problem dużego poczucia samotności u seniorów/ek z Łodzi. 3 z 10 osób badanych nie posiada bliskich relacji w żadnym kręgu społecznym (rodzina, sąsiedzi). Osoby te są zagrożone wykluczeniem z uwagi na stan zdrowia, niski stopień samodzielności, status materialny, trudną sytuację życiową dodatkowo pogłębioną przez pandemię (Raport o samotności 2021. Pierwszy rok pandemii. Oprac. Szlachetna Paczka).
Projekt jest odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego osób 60+ (w tym niesamodzielnych osób 65+ a w szczególności osób 80+) ze względu na wiek, zły stan zdrowia oraz pogłębienie obniżenia nastroju w skutek doświadczania izolacji i osamotnienia w związku z pandemią.
W ramach projektu przeprowadzimy cykl warsztatów animacyjnych dla osób 60+ w 3 dzielnicach miasta (gimnastyka pamięci i umysłu, rękodzieło, zajęcia kulinarne z zasadami zdrowego odżywiania, terapia dźwiękiem, gimnastyka z elementami jogi). W tych grupach zainicjujemy wolontariat animacyjny „Mamy siebie!”. Najbardziej aktywnych seniorów/rki przygotujemy w ramach szkolenia Animator Osób Starszych do prowadzenia zajęć animacyjnych dla osób 65+ (w szczególności 80+), w miejscu ich zamieszkania. Ze wsparciem animatorki poprowadzą oni zajęcia dla 10 osób 65-80+. Wszystkim uczestnikom/czkom projektu oraz chętnym opiekunom/kom osób 65-80+ zapewnimy wsparcie psychologiczne.
W efekcie realizacji projektu nastąpi ponowne włączenie społeczne i aktywizacja co najmniej 42 osób 60+ (w tym 65-80+), zbudowanie wewnątrzpokoleniowej wspólnotowości, poprawa jakości ich życia w obszarze relacji społecznych oraz polepszenie ogólnego funkcjonowania psychofizycznego.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel