fbpx
Miejsca pamięci i zapominania (MPiZ)
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
69 075,00 EUR
Dotacja:
60 787,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
mniejszości, społeczność lokalna, wolontariusze

Są w Polsce miejsca – na przykład cmentarze żydowskie lub pozostałości po obozach zagłady, które określane są jako Miejsca Trudnego Dziedzictwa, ponieważ budzą napięcia związane z interpretacją przeszłości i współczesnym zagospodarowaniem tych przestrzeni. Według naszych obserwacji brakuje standardów pracy w takich miejscach, szczególnie przy zaangażowaniu samorządów, mieszkańców/nek i głosu mniejszości. Temat ten jest wyjątkowo trudny w miastach gdzie jest duża konkurencja o każdą przestrzeń. W rezultacie temat ten często budzi niechęć samorządów i dzieli mieszkańców/nki, którzy nie zawsze chcą rozmawiać o tożsamości i pamięci tych miejsc. Takie miejsca często zagrożone są zapomnieniem lub zabudową.

Odpowiemy na te problemy prowadząc działania w dwóch miastach – w Krakowie – gdzie istniał obóz koncentracyjny KL Plaszow i we Wrocławiu – gdzie zlikwidowano po wojnie cmentarz żydowski przy ul. Gwarnej. Zorganizujemy kampanię społeczną skierowaną do mieszkańców/nek tych miast. Zwiększy ona wiedzę młodzieży i innych mieszkańców/nek oraz decydentów/ek m.in. o lokalnej historii i tożsamości, praktykach upamiętniania i o problemach związanych z antysemityzmem. Przeszkolimy 50 wolontariuszy/ek w obu miastach w wieku 18-25 lat do tego, aby przeprowadzili wywiady z mieszkańcami/kami. Wolontariusze/ki porozmawiają z nimi o planach zagospodarowania przestrzeni Miejsc Trudnego Dziedzictwa. O zdanie zapytamy również przedstawiciel(k)i samorządów oraz społeczności żydowskiej. Wspólnie opracujemy rekomendacje i pomysły na te miejsca, które przedstawimy w raporcie. Stworzymy artystyczne interpretacje zebranych opinii, które włączymy w kampanię. Podzielimy się wypracowanymi narzędziami i dobrymi praktykami dbania o takie miejsca z innymi samorządami w Polsce.

Działania prowadzimy razem z partnerem z Wrocławia – Fundacją Urban Memory oraz w ścisłej współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, które wesprą nas kadrą i doświadczeniem w pracy wokół wybranych miejsc.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel