fbpx
Misja asystent – przyszłość edukacji Romów w Polsce
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
29-01-2021 - 29-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
28 108,00 EUR
Dotacja:
25 258,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
Romowie

Zawód Asystenta Edukacji Romskiej (AER) wykonuje w Polsce ok. 90 osób pracujących z dziećmi przez okres szkoły podstawowej. Osoby te cieszą się zaufaniem społeczności romskiej, niejednokrotnie są jedynym łącznikiem pomiędzy szkołą a społecznością romską. Mimo ważnej roli, ich sytuacja zawodowa nie wygląda dobrze. Część z nich nie posiada nawet średniego wykształcenia, przez co są marginalizowane w systemie szkolnym. Według MSWiA obowiązki zawodowe AER mają bezpośredni wpływ na poprawę poziomu edukacji i frekwencji szkolnej dzieci i młodzieży romskiej, stąd też powinni mieć oni możliwość specjalistycznego kształcenia (dane z 01.2019). Do dziś nie powstał jednak ogólnopolski i systemowy program podnoszący ich kompetencje.
Celem realizacji projektu jest wzmocnienie zawodu Asystenta Edukacji Romskiej.
W ramach projektu przeprowadzimy warsztaty wzmacniające w formie 4 zjazdów. Każdemu uczestnikowi/czce zapewnimy wsparcie psychologiczne, prawnicze i pedagogiczne. W ramach utworzonej Grupy wsparcia zorganizujemy trzy spotkania robocze poświęcone diagnozie sytuacji i potrzeb AER oraz wypracowaniu postawy self-adwokata/tki. Wypracowane materiały znajdą się w publikacji (dostępnej na naszej stronie www) wzbogacone artykułami na temat aktualnej sytuacji Romów w Polsce. Stworzymy platformę internetową do komunikacji, warsztatów, poradnictwa, edukacji online dla AER. Problematyka zostanie nagłośniona na konferencji podsumowującej projekt .
W projekcie uczestniczyć będą Asystenci/tki Edukacji Romskiej z różnych regionów Polski.
20 uczestników/czek zwiększy swoje kompetencje, nabędzie umiejętności rzecznicze i będzie umiała przekazać je innym. Portal internetowy zawierający materiały edukacyjne i poradnicze będzie służył asystent(k)om rodzin romskich i innym osobom zainteresowanym tą tematyką.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel