fbpx
Młoda Polska. Akademia nowego przywództwa.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
07-01-2022 - 28-02-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzi dorośli

W wyborach, które odbywały się w latach 2015-2019, najniższa frekwencja dotyczyła najmłodszych wyborców i wyborczyń. Z kolei z raportu „Młodzi w Europie Środkowej 2020: Polska” wynika, że przywiązanie młodzieży do systemu demokratycznego spada (aż o 18 punktów procentowych od 2018 roku). Z drugiej strony w 2020 roku zauważyliśmy wzrost zaangażowania młodzieży – w wyborach frekwencja młodych była większa niż frekwencja osób najstarszych, młodzi zaangażowali się w protesty nie tylko w wielkich miastach, lecz także w tych mniejszych. Jak wskazują badania Centrum Badania Opinii Społecznej z 2021 roku, młodzież radykalizuje się poglądowo – polaryzują się opinie młodych ludzi dotyczące narodu, wspólnotowości, religii czy praw kobiet.
Wykorzystaliśmy budzący się potencjał aktywistyczny młodych ludzi, wspierając ich w prowadzeniu dialogu mimo różnic. Stworzyliśmy Akademię nowego przywództwa, w ramach której przeprowadziliśmy cykl szkoleń o komunikacji, metodach prowadzenia dialogu, radzenia sobie z mową nienawiści i budowaniu odporności psychicznej oraz zasadach dobrego liderstwa. Następnie uczestnicy i uczestniczki mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, organizując debaty i sesje dialogu na ważne dla nich tematy. Zorganizowaliśmy także cykl spotkań online dla dorosłych pracujących z młodzieżą o tym, jak być dla niej wsparciem i jak budować międzypokoleniowe zrozumienie. Stworzyliśmy również podstronę internetową, na której zamieściliśmy materiały ze szkoleń, teksty ekspertów i ekspertek oraz przykładowe scenariusze spotkań na ważne społecznie tematy.
Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że dzięki warsztatom młodzi ludzie wzmocnili swoje kompetencje liderskie, a także dzięki debatom i wystąpieniom stali się bardziej odważni. Widzimy, że lepiej umieją radzić sobie z trudnymi i konfliktowymi sytuacjami.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel