fbpx
Młoda Polska. Akademia nowego przywództwa.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
07-01-2022 - 30-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzi dorośli

W wyborach, które odbywały się w latach 2015-2019 najniższa frekwencja dotyczyła najmłodszych wyborców. Z kolei z raportu „Młodzi w Europie Środkowej 2020: Polska” wynika, że przywiązanie młodzieży do systemu demokratycznego spada (aż o 18 punktów procentowych od 2018 r.). Z drugiej strony w 2020 roku zauważyliśmy wzrost zaangażowania młodzieży – w wyborach frekwencja młodych była większa niż frekwencja osób najstarszych, młodzi zaangażowali się w protesty nie tylko w wielkich miastach, ale także w tych mniejszych. Jak wskazują badania Centrum Badania Opinii Społecznej z 2021 r. młodzież radykalizuje się poglądowo – polaryzują się opinie młodych ludzi dotyczące narodu, wspólnotowości, religii czy praw kobiet.
Wykorzystamy budzący się potencjał aktywistyczny młodych ludzi wspierając ich w prowadzeniu dialogu mimo różnic. Stworzymy Akademię nowego przywództwa, w ramach której przeprowadzimy cykl szkoleń o komunikacji, metodach prowadzenia dialogu, radzenia sobie z mową nienawiści i budowaniu odporności psychicznej oraz zasadach dobrego liderstwa. 45 uczestników i uczestniczek będzie mogło następnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce organizując debaty i sesje dialogu na ważne dla nich tematy. Zorganizujemy także cykl spotkań online dla dorosłych pracujących z młodzieżą o tym jak być dla niej wsparciem i jak budować międzypokoleniowe zrozumienie. Stworzymy również stronę internetową, na której zamieścimy materiały ze szkoleń, teksty ekspertów i ekspertek oraz przykładowe scenariusze spotkań na ważne społecznie tematy.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel