fbpx
Młodzi debatują
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Poddębice
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
18-10-2021 - 30-11-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
20 000,00 EUR
Dotacja:
20 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej
Grupy docelowe:
młodzi dorośli, młodzież

Z naszych obserwacji wynika, że bardzo dużo młodych osób z powiatu poddębickiego (woj. łódzkie) boi się wystąpień publicznych, w szczególności takich, gdy muszą powiedzieć coś od siebie, a odmienne zdanie innych osób często odbierają jako atak. Z przeprowadzonej przez nas wśród uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach ankiety wynika z kolei, że aż 85% z nich uważa, że nie ma wpływu na otoczenie, a 95% ocenia poziom umiejętności wyrażania siebie jako bardzo niski. Wszyscy przyznali, że nie znali podstawowych zasad prowadzenia konstruktywnego dialogu, ale mieli chęci je poznać.

Odpowiedzieliśmy na ten problem, prowadząc warsztaty dla 20 osób w wieku 15-19 lat z powiatu poddębickiego z autoprezentacji, wystąpień publicznych i dobrych praktyk komunikacji. Zorganizowaliśmy warsztaty wyrażania siebie poprzez sztukę, w których uczestnicy/czki przygotowali działania artystyczne, w których wyrazili swoje poglądy na wybrany temat. Stworzyliśmy Młodzieżowe Centrum Debat w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach, gdzie młodzi ludzie mogli ćwiczyć sztukę argumentacji, pracować nad umiejętnościami publicznych wystąpień oraz skuteczną komunikacją. Zorganizowaliśmy także dwie debaty oksfordzkie na ważne dla młodzieży tematy, na których mogli przećwiczyć nowo nabyte umiejętności. Młodzi sami wymyślili ich tematy. Przeszkoliliśmy również uczestników/czki z umiejętności dziennikarskich – przygotowywania audycji radiowych, zadawania pytań oraz pisania artykułów. W liceum powstał też szkolny radiowęzeł, gdzie młodzi ludzie podczas audycji poruszają ważne dla nich tematy. Odbyły się również cztery wyjazdy studyjne do łódzkich redakcji medialnych, gdzie młodzi poznali działalność dziennikarzy i dziennikarek, artystów i artystek oraz mogli z nimi porozmawiać o ich pracy i zaangażowaniu w sprawy publiczne.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że uczestnicy/czki wzmocnili swoje umiejętności w zakresie autoprezentacji, komunikacji, uczestnictwa w debatach i innych wystąpieniach publicznych. Ponadto stali się bardziej odważni w wyrażaniu siebie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel