fbpx
Młodzież dla Łodzi – szkolny budżet deliberacyjny
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
63 924,00 EUR
Dotacja:
63 924,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, dzieci, młodzież, nauczyciele, samorządowcy

Z raportów podsumowujących konsultacje społeczne realizowane przez Urząd Miasta Łodzi wynika, że uczestnictwo dzieci i młodzieży we współtworzeniu miasta i współdecydowaniu o nim jest znikome. W roku 2020 w spotkaniach konsultacyjnych nie wzięło udziału żadne dziecko.

Chcemy zmienić ten stan rzeczy poprzez wdrożenie 4 różnych modeli Szkolnego Budżetu Deliberacyjnego w 8 szkołach podstawowych i 8 ponadpodstawowych w Łodzi. Przeprowadzimy szkolenia dla Szkolnych Opiekunów i Opiekunek Budżetu o przejrzystości i jawności działań ich szkoły w kwestii informowania o budżecie placówki. We wszystkich 16 szkołach zorganizujemy spotkania, na których uczniowie i uczennice, nauczycielki i nauczycielki oraz rodzice porozmawiają o potrzebach i problemach ich placówek oraz o możliwych rozwiązaniach. Każda szkoła otrzyma od nas 4 tysiące złotych do zrealizowania pomysłów, które wspólnie wypracują. Zorganizujemy także spotkanie osób ze szkół wraz z przedstawiciel(k)ami Urzędu Miasta, na którym porozmawiamy o efektach projektu, rozwoju Szkolnych Budżetów Deliberacyjnych w Łodzi oraz możliwościach angażowania dzieci i młodzieży w sprawy miasta. Przeprowadzimy kampanię społeczną skierowaną do młodych ludzi w Łodzi, która pokaże im, że ich głos jest ważny i zachęci do angażowania się w sprawy szkoły i konsultacje społeczne dotyczące miasta i ich najbliższej okolicy.

Naszym partnerem jest Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi, które pomoże nam zrekrutować szkoły uczestniczące w projekcie oraz wypracuje z nami model szkolnych budżetów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel