fbpx
Moc kobiet
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
16-01-2021 - 15-01-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
69 419,00 EUR
Dotacja:
69 419,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
kobiety, migranci

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego migrantek i migrantów ze wschodu mieszkających na terenie Białegostoku i okolicznych miejscowości. Znaczna część z nich to kobiety utrzymujące swoje rodziny, często pracujące ciężko, wiele godzin dziennie i poniżej swoich kwalifikacji, nie mające szansy zadbać o własny dobrostan czy samorozwój. Wśród największych barier w integracji wymienić należy choćby barierę językową (ograniczającą dostęp do informacji czy rynku pracy), barierę administracyjno-prawną (utrudniającą załatwienie spraw urzędowych), barierę społeczno-kulturalną (prowadzącą do izolacji). Wśród migrantek mieszkających w Białymstoku brakuje liderek i samorzeczniczek, które działałyby na rzecz swojej społeczności i były jej głosem.

W ramach projektu migrantki mieszkające w Białymstoku wzięły udział w kursie języka polskiego, skorzystały z doradztwa zawodowo-edukacyjnego i poradnictwa psychologicznego. Zorganizowano również kilka różnych otwartych wydarzeń integracyjnych. Z tych działań, w różnym zakresie, skorzystało łącznie 441 kobiet. Dodatkowo 16 kobiet wzięło udział w programie Akademia Liderek, na który składał się cykl warsztatów nt. samorzecznictwa, indywidualny mentoring, spotkania z inspirującymi migrantkami i wizyty studyjne w lokalnych grupach działających społecznie. Powstał również Klub Kobiet Imigrantek, w ramach którego liderki realizowały działania samopomocowe i integracyjne na rzecz innych migrantek z regionu oraz ich rodzin.

Dzięki projektowi migrantki zza wschodniej granicy mieszkające w Białymstoku i okolicy zostały wzmocnione, stały się bardziej otwarte, aktywne i samodzielne, a całe środowisko – zintegrowane. Otrzymały one wsparcie, które w dużym stopniu zmniejszyło bariery w integracji i wpłynęło pozytywnie na ich dobrostan. Obecnie Klub liczy około 600 osób. Z kolei 16 uczestniczek Akademii podniosło kompetencje liderskie i samorzecznicze oraz zdobyło doświadczenie realizacji własnych projektów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel