fbpx
Moc kobiet
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
16-01-2021 - 15-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
69 419,00 EUR
Dotacja:
69 419,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
kobiety, migranci

Białystok jest popularnym kierunkiem migracji cudzoziemców ze wschodu, których znaczną część stanowią kobiety, przyjeżdżające całymi rodzinami lub samotnie. Kobiety te na co dzień pracują, zajmują się dziećmi i domem. Samotnie borykając się ze swoimi problemami często rezygnują z podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych czy przystosowania dotychczas posiadanych umiejętności do polskich warunków, nawet jeśli odnosiły w tym sukces w swoim kraju. Wśród migrantek mieszkających w Białymstoku brakuje liderek, które działałyby na rzecz szeroko pojętej adaptacji i integracji z lokalnym społeczeństwem oraz będących „głosem” tej grupy.

Celem projektu jest wzmocnienie, zaktywizowanie i usamodzielnienie środowiska migrantek ze wschodu mieszkających w Białymstoku.

W ramach projektu będziemy prowadzić kurs języka polskiego, doradztwo zawodowo-edukacyjne, poradnictwo psychologiczne, a także działania integracyjne (4 wydarzenia). Zorganizujemy Akademię Liderek (warsztaty, mentoring, spotkania z migrantkami, które odniosły sukces, wizyty studyjne), która przygotuje 12 migrantek do pełnienia roli self-adwokatek i animatorek społecznych. Powstanie Klub Kobiet Imigrantek, w ramach którego liderki poprowadzą działania samopomocowe, rzecznicze i szkoleniowo-doradcze. W ramach Inkubatora inicjatyw migrantki zorganizują 6 wydarzeń na rzecz własnego środowiska.

Z działań projektu skorzysta min. 120 kobiet, 12 z nich przygotujemy do roli self-adwokatek reprezentujących swoje środowisko. Klub będzie integrował środowisko migrantek i oferował przestrzeń do aktywności i rozwoju, dyskusji o swoich potrzebach oraz samopomocy i wsparcia.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel