fbpx
MOCna SIEĆ
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Stare Jabłonki
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-04-2021 - 29-02-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
98 955,00 EUR
Dotacja:
98 955,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt odpowiada na problem jakim jest brak regionalnego systemu wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich. Pracując na wsiach dostrzegliśmy, że we wprowadzonym 2018 r. rządowym „wsparciu systemowym” występują luki, na które zwracały nam uwagę lokalne koła gospodyń wiejskich. Kluczowe problemy dotyczą: braku rejestru wszystkich Kół bez względu na formę prawną, co utrudnia ustalenie ich faktycznej liczby, braku instytucji kompleksowo wspierającej Koła Gospodyń Wiejskich niezależnie od formy prawnej oraz brak kompleksowego źródła z informacjami ważnymi z punktu widzenia Kół.
W ramach zaplanowanych działań wskazać trzeba:
• budowa i działalność sieci Kół,
• szkolenia dla młodych Kół Gospodyń Wiejskich,
• otwarte tematyczne szkolenia,
• badanie kondycji Kół gospodyń Wiejskich,
• pracownia rzemiosła Warmii i Mazur – miejsce, gdzie wypracowywane będą produkty, usługi oraz marka całej sieci, warsztaty etnograficzne dla członków sieci oraz warsztaty rękodzielnicze.
Rezultaty projektu obejmują: stworzenie parasolowej organizacji sieciującej i wspierającej co najmniej 30 Kół Gospodyń Wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim, stworzenie regionalnej sieci współpracy zrzeszającej Koła z terenu województwa oraz zbudowanie regionalnej marki Kół Gospodyń Wiejskich. Najważniejszą korzyścią wynikającą z projektu jest zbudowanie systemu kompleksowego wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich, za pomocą rozpoznawalnej organizacji parasolowej i w efekcie wzmocnienie potencjału oraz zasobów Kół zrzeszonych w sieci.
Partnerami w projekcie są: Warmińsko-Mazurskiego Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Gmina Ostróda, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie. Dzięki udziałowi partnerów możliwe będzie sprawniejsze angażowania społeczności wiejskich na szerszą skalę, większe możliwości oddziaływania na politykę lokalną oraz bardziej efektywne wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel