fbpx
Moja przyszłość w moich rękach
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Zielona Góra
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 835,00 EUR
Dotacja:
29 835,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo
Grupy docelowe:
młodzież

Projekt odpowiada na problem nieskutecznej resocjalizacji młodzieży z powiatu zielonogórskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym ze względu na konflikty z prawem. Co roku sądy kierują do ośrodków kuratorskich ponad 700 młodych osób w wieku 13-18 lat, które miały konflikt z prawem. Młodzież ta pochodzi w większości ze środowisk doświadczających różnych trudności i zaniedbania, gdzie nie otrzymuje wsparcia oraz motywacji do zmiany od bliskich. Niedoskonałość systemu prawno-edukacyjnego sprawia, że nieletni trafiający do ośrodków kuratorskich często nie wykazują chęci współpracy z kadrą wychowawczą. Skuteczność tej formy resocjalizacji wymaga współpracy ośrodków z organizacjami młodzieżowymi i innymi organizacjami społecznymi, na co zwraca uwagę również Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ramach projektu przeprowadzono 3 edycje spotkań oraz warsztatów rozwojowych dla młodzieży w wieku 13-18 lat z ośrodka kuratorskiego w Zielonej Górze (36 osób). Warsztaty i spotkania dotyczyły praktycznych umiejętności – gotowania, majsterkowania, prasowania, szycia – a także technik relaksacyjnych i motywacyjnych oraz doradztwa zawodowego. Na formę i treść części zajęć wpływ miały same osoby uczestniczące. Podczas spotkań dotyczących preferencji zawodowych młodzież mogła poznać siedem firm z różnych branż, które zaprosiły uczestników i uczestniczki projektu i pokazały swoje funkcjonowanie „od kuchni”.

Z projektu skorzystało 36 osób – młodzież z ośrodka kuratorskiego w Zielonej Górze. Młodzież rozwinęła swoje kompetencje społeczne i inteligencję emocjonalną oraz podniosła motywację do dojrzałego wejścia w dorosłe życie oraz do podejmowania świadomych wyborów. Nabyła także praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne funkcjonowanie po wyjściu z ośrodka, przydatne w gospodarstwie domowym. Wzrosła również świadomość młodzieży w obszarze podejmowania decyzji zawodowych. Dzięki projektowi Grantobiorca wypracował ciekawe i innowacyjne narzędzia pracy z młodzieżą narażoną na wykluczenie, które zostaną wykorzystane w pracy z kolejnymi grupami wychowanków i wychowanek ośrodka kuratorskiego z Zielonej Góry.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel