Moja ulica, moje osiedle, moje miasto
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Partnerzy:
Arendal Adult Centre, Arendal, Norwegia
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
87 224,00 EUR
Dotacja:
87 224,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania rzecznicze, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Według rankingu „Miast Obywatelskich” Europolis z 2018 r., w którym badany był wskaźnik zaangażowania obywateli/ek w sprawy publiczne, Białystok znajduje się na 45. miejscu (na 65. badanych). Niską aktywność mieszkańców/nek tego miasta widać również w niskiej frekwencji wyborów osiedlowych, która uniemożliwia funkcjonowanie Rad Osiedli. Adresujemy ten projekt do mieszkańców/nek 6 białostockich osiedli: Bema, Tysiąclecia, Przyjaźń, Piasta, Białostoczek i TBS. To osiedla o różnej historii, tradycji, wielkości. Są tutaj osoby mieszkające „od zawsze”, ale też takie, które przyjechały niedawno.
Spotkamy się z przedstawiciel(k)ami lokalnych instytucji i mieszkańcami, aby wspólnie budować opowieści o tych osiedlach i jego mieszkańcach; wzajemnie się poznać oraz zaplanować i zorganizować wydarzenia wzmacniające poczucie lokalnej tożsamości. Przed nami spacery historyczne, gry terenowe, spotkania people meet People. Opiszemy i uwiecznimy na fotografiach miejsca warte zapamiętania, wydamy osiedlowe mini – przewodniki. Zorganizujemy święta bloku, ulicy, czy osiedla. Po warsztatach przyszłościowych najciekawsze pomysły zostaną zrealizowane w ramach Inicjatyw lokalnych. Jednocześnie w trakcie trwania całego projektu animatorki będą wspierać pracę 6 Forów Aktywnych Mieszkańców, które będą umożliwiać lokalnym lider(k)om współpracę z Urzędem Miasta i radnymi, a przede wszystkim stworzą przestrzeń do szukania odpowiedzi na pytanie „czym jest dla nas to miejsce, w którym żyjemy?”.

Partnerem projektu jest Arendal Adult Centre z Norwegii, które odwiedzimy w ramach wizyty studyjnej. Dzięki tej współpracy dowiemy się więcej o różnych metodach angażowania mieszkańców/nek w działania społeczne i tworzenia przyjaznej przestrzeni miejskiej (np. People meet people oraz „With a Heart For Arendal”).

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel