fbpx
Moja ulica, moje osiedle, moje miasto
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Partnerzy:
Arendal Adult Centre, Arendal, Norwegia
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
87 224,00 EUR
Dotacja:
87 224,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania rzecznicze, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Według rankingu „Miast Obywatelskich” Europolis z 2018 r., w którym badany był wskaźnik zaangażowania obywateli/ek w sprawy publiczne, Białystok znajduje się na 45. miejscu (na 65. badanych). Niską aktywność mieszkańców/nek tego miasta widać również w niskiej frekwencji wyborów osiedlowych, która uniemożliwia funkcjonowanie Rad Osiedli. Adresowaliśmy ten projekt do mieszkańców/nek 6 białostockich osiedli: Bema, Tysiąclecia, Przyjaźń, Piasta, Białostoczek i TBS. To osiedla o różnej historii, tradycji, wielkości. Są tutaj osoby mieszkające „od zawsze”, ale też takie, które przyjechały niedawno.

Spotkaliśmy się z przedstawiciel(k)ami lokalnych instytucji i mieszkańcami/mieszkankami, aby wspólnie zbudować opowieści o tych osiedlach i osobach tam mieszkających, wzajemnie się poznać oraz zaplanować i zorganizować wydarzenia wzmacniające poczucie lokalnej tożsamości. Zorganizowaliśmy spacery historyczne, gry terenowe, warsztaty i spotkania metodą People meet People. Opisaliśmy i uwieczniliśmy na fotografiach miejsca warte zapamiętania, wydaliśmy osiedlowe mini-przewodniki. Zorganizowaliśmy święta bloku, ulicy i osiedla. Po warsztatach przyszłościowych najciekawsze pomysły zostały zrealizowane w ramach inicjatyw lokalnych. Jednocześnie w trakcie trwania całego projektu animatorki wsparły pracę 6 Forów Aktywnych Mieszkańców, które umożliwiły lokalnym lider(k)om współpracę z Urzędem Miasta i radnymi, a przede wszystkim stworzyły przestrzeń do szukania odpowiedzi na pytanie „czym jest dla nas to miejsce, w którym żyjemy?”. Przeprowadziliśmy również zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie trybu oraz zasad przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli.

Partnerem projektu był Arendal Adult Centre z Norwegii, którego odwiedziliśmy w ramach wizyty studyjnej. Dzięki tej współpracy dowiedzieliśmy się więcej o różnych metodach angażowania mieszkańców/nek w działania społeczne i tworzenia przyjaznej przestrzeni miejskiej (np. metodą People meet People oraz „With a Heart For Arendal”).

Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że uczestnicy i uczestniczki zwiększyli swoją wiedzą o rozpoznawaniu potrzeb lokalnych, włączania innych do działania oraz prowadzenia rozmów z przedstawiciel(k)ami Urzędu Miasta. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że wiele z zaangażowanych osób ma teraz większe poczucie związania ze swoim otoczeniem oraz świadomość możliwości wpływania na swoją okolicę.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel