fbpx
Na Uboczu – wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Wolimierz
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 975,00 EUR
Dotacja:
69 880,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane, samorzecznictwo, sieciowanie
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Z danych raportu o stanie powiatu lubańskiego 2019 wynika, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał w 2019 r. aż 159 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia, a ze stałych form wsparcia jak Warsztaty Terapii Zajęciowej korzysta niewielki procent z nich. Orzeczeń o niepełnosprawności przybywa szybciej niż pieniędzy. Poradnie powiatowe zajmują się wieloma problemami, w tym ubóstwem, wykluczeniem społecznym, uzależnieniami. Rozmywa się w nich problem niepełnosprawności. Najbardziej brakuje inicjatyw, dzięki którym rodzice nauczyliby się jak pomóc sobie nawzajem, zamiast czekać na wciąż niewystarczające wsparcie przeciążonych instytucji.
Projekt odpowiada na problemy rodzin osób z niepełnosprawnością: niewystarczające wsparcie instytucjonalne, poczucie braku samorealizacji u rodziców, brak przyjaznego otoczenia.
Utworzymy sieć rodzin osób z niepełnosprawnością działającą na zasadach samopomocy i samoorganizacji: po spotkaniach wprowadzających prowadzonych przez animatora odbędzie się 20 spotkań prowadzonych przez rodziców: dzielenie się umiejętnościami i wiedzą, w tym w zakresie samorzecznictwa, oraz 6 prelekcji specjalistycznych. Wyłonimy 12 najbardziej aktywnych rodziców, którzy po przeszkoleniu będą działać na zasadach samorzecznictwa. Zapewnimy im opiekę superwizyjną.
Zainicjujemy wolontariat koleżeński młodzieży (5 kół w szkołach średnich), wyposażymy pracownie wykorzystujące technologie informatyczne i multimedialne w pracy z młodzieżą i młodymi niepełnosprawnymi. Zorganizujemy 3 pikniki integracyjne oraz 2 konferencje upowszechniające działania. W działaniach uczestniczyć będzie 80 rodziców osób z niepełnosprawnością z Dolnego Śląska.
Zakładane efekty to wzrost wiedzy, pewności siebie i poczucia samorealizacji u rodziców, zaangażowanie się w samorzecznictwo 12 z nich, powstanie 5 kół wolontariatu młodzieżowego.
Fundacja Prodeste poprowadzi szkolenia i superwizję dla samorzeczników/ek , Stowarzyszenie Mocni zajmie się tworzeniem wolontariatu koleżeńskiego, a patronat Starostwa Powiatowego pomoże w dotarciu do szkół i instytucji.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel