fbpx
Narada Obywatelska o Klimacie
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-11-2021 - 30-04-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
84 129,00 EUR
Dotacja:
84 129,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
społeczeństwo, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

W związku z nowymi regulacjami unijnymi polskie samorządy powoli przejmują odpowiedzialność za lokalne działania związane z reakcją na zmianę klimatu. Wytyczne dotyczące przygotowania lokalnych planów wdrażania gospodarki niskoemisyjnej oraz innych polityk i strategii podkreślają konieczność zaangażowania w ten proces mieszkanek/ńców. Niestety – jak wynika z raportu “Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej” – nie wszystkie samorządy respektują ten wymóg.

Odpowiemy na ten problem, angażując mieszkańców/nki miast średniej wielkości (od 10 do 100 tys. mieszkańców) z różnych części Polski we współdecydowanie o polityce klimatycznej ich miast. Z doświadczenia wiemy, że mniejsze miasta nie mają takich samych zasób jak te duże, dlatego właśnie je wesprzemy. Połączymy siły praktyków partycypacji i ekspertek/ów klimatycznych, aby wypracować formę narad obywatelskich dopasowaną do potrzeb i możliwości mniejszych gmin. Przeprowadzimy pilotaż w czterech gminach – do narad zaprosimy lokalne władze i mieszkańców/nki, którzy wspólnie wypracują gminne polityki klimatyczne. Na tej podstawie przygotujemy program wsparcia organizacji takich narad w całej Polsce, obejmujący konsultacje eksperckie, materiały edukacyjne z zakresu partycypacji i ochrony klimatu, a także narzędzia wspierające włączenie mieszkańców/nki. Zrekrutujemy 20 gmin, które z naszym wsparciem zorganizują takie narady w swoim samorządzie. Na podstawie tych działań stworzymy raporty z przeprowadzonych narad zawierające m. in. rekomendacje do gminnych dokumentów klimatycznych wypracowane przez mieszkańców/nki danych gmin.

Pierwszy z naszych partnerów – norweska organizacja Norsensus Mediaforum – ma bogate doświadczenie w edukacji medialnej i informacyjnej, dlatego wesprze nas w stworzeniu kampanii promocyjnej. Drugi partner – Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ze względu na doświadczenie swojej kadry – odegra rolę eksperta czuwającego nad merytoryczną stroną narad.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel