fbpx
Niekolorowa jesień życia
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Czekanów
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
20 800,00 EUR
Dotacja:
20 800,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, priotytet - działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, sieciowanie
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy, seniorzy, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na problem przemocy wobec osób starszych, zwłaszcza kobiet, na terenie gminy Zbrosławice. Sprawcami i sprawczyniami przemocy są najczęściej osoby bliskie, rodzina, opiekunowie i opiekunki. Dochodzi do zaniedbywania osób zależnych, przemocy ekonomicznej, psychicznej, fizycznej i seksualnej. W czasie pandemii problem się nasilił – w 2020 r. założono 31 Niebieskich Kart, a 30% ofiar stanowiły kobiety powyżej 60 r.ż. Przemoc pozostaje jednak wciąż tematem tabu. Osoby doświadczające przemocy nie są tego świadome – zwłaszcza w przypadku przemocy ekonomicznej czy psychicznej. Lokalny system przeciwdziałania przemocy zawiera z kolei wiele luk, nie oferuje bowiem grup wsparcia dla kobiet czy działań dla seniorów i seniorek, nie prowadzi kampanii społecznych.

Grantobiorca chce wypełnić lukę w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy, proponując szereg działań interwencyjnych, informacyjnych, diagnostycznych oraz rzeczniczych. Seniorki narażone na przemoc skorzystają z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego. Wezmą udział w 5 warsztatach nt. praw człowieka i przemocy, 5 warsztatach relaksacyjnych, grupach wsparcia oraz 5 grupach samopomocowych. Dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych, na Policji i w jednostkach samorządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy Grantobiorca zorganizuje szkolenia oraz zainicjuje partnerstwo międzyinstytucjonalne. Tym działaniom towarzyszyć będzie kampania nt. zjawiska przemocy i oferowanego wsparcia.

Odbiorczyniami projektu będą przede wszystkim kobiety powyżej 60 r.ż. narażone na przemoc (około 50 osób), które nauczą się rozpoznawać przemoc i otrzymają adekwatne wsparcie. Osoby pracujące w instytucjach systemu przeciwdziałania przemocy (30 osób) podniosą swoje kompetencje z zakresu pracy z ofiarami przemocy i seniorkami, w tym z prowadzenia i realizacji Niebieskiej Karty. Dzięki działaniom wzrośnie jakość oferowanego wsparcia w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel