fbpx
O krok dalej
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Olsztyn
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
66 960,00 EUR
Dotacja:
66 960,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania na rzecz ochrony środowiska, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym, wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
osoby ubogie, społeczeństwo, wolontariusze

W projekcie poruszamy dwa problemy – marnowania żywności oraz niskiej aktywności beneficjentów pomocy społecznej. Organizacja Narodów Zjednoczonych określa pierwszy problem jako jeden ze współczesnych globalnych wyzwań, Polska natomiast znajduje się na 7. miejscu w Europie pod względem ilości marnowanej żywności. Z drugiej strony, w naszym regionie, istnieje duże zapotrzebowanie na usługi pomocy społecznej, m.in. na pomoc żywieniową. Dodatkowo, według badań, osoby niezadowolone ze swojej sytuacji materialnej często charakteryzują się niską aktywnością społeczną.

Łączymy te dwa zagadnienia angażując osoby zagrożone wykluczeniem w działania na rzecz walki z marnowaniem żywności. Zrekrutujemy 10 organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego, które działają na rzecz lokalnej aktywności. We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej wybierzemy uczestników/czki projektu – osoby zagrożone wykluczeniem. Przeszkolimy je do bycia samodzielnymi edukatorami i promotorami niemarnowania żywności w swoim otoczeniu. Dodatkowo – z naszym wsparciem, przygotują i zrealizują one projekty dla swojego środowiska oraz opracują plan dla swojej organizacji dotyczący rozwoju edukacyjnego i niemarnowania żywności.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel