O nas z nami
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
ŁÓDŹ
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
15-11-2021 - 14-11-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
88 475,00 EUR
Dotacja:
74 975,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Ocena zasobów pomocy społecznej. Raport za rok 2019) wynika, że w Łodzi w 2019 roku świadczenie opiekuńcze uzyskało 25 274 osób, które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia, aby sprawować opiekę nad bliską osobą, która wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dostępne obecnie formy wsparcia są bardzo ograniczone np. z porad psychologa/żki mogło skorzystać 135 osób, a z pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością 280 osób w ciągu 2 lat.

Problemem na który zamierzamy odpowiedzieć jest niska dostępność bezpłatnej opieki wytchnieniowej dla opiekunów/ek osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Opiekunom/kom zapewnimy wsparcie wytchnieniowe (opieka nad podopiecznym/ną w miejscu zamieszkania lub zajęcia zgodne z zainteresowaniami w fundacji), pomoc psychologiczną i prawną. Osoby chętne przygotujemy do działań samorzeczniczych (warsztaty psychologiczne, z samorzecznictwa, autoprezentacji, wystąpień publicznych też przed kamerą, współpracy z dziennikarzami, działań w social mediach). Wydamy poradnik samorzecznictwa w formie e-booka. Utworzymy kooperatywę opiekunów/ek (spotkania relaksacyjne, warsztaty prowadzące do zawiązania grupy wsparcia). Będziemy wspierać samorzeczników/czki w działaniach na rzecz lepszego dostępu do usług wytchnieniowych oraz zmian w systemie ich świadczenia (uczestnictwo w konsultacjach). Pomożemy w przygotowaniu tekstów i przeprowadzeniu wywiadów oraz ich publikacji.

W projekcie uczestniczyć będzie 20 osób sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Łodzi oraz ich podopieczni/ne.

Efektem działań będzie zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację 20 opiekunom/kom osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wzmocnienie ich kondycji psychicznej. 7 osób zostanie przygotowanych i rozpocznie działania samorzecznicze.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel