fbpx
Obrona jawności postępowań sądowych w dobie pandemii i po niej
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-09-2021 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
137 494,00 EUR
Dotacja:
137 494,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

W ciągu ostatnich 12 miesięcy (od jesieni 2020) nastąpiło w Polsce załamanie przestrzegania zasady jawności postępowań sądowych. Badania własne Fundacji Court Watch i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pokazują, że w następstwie ogłoszenia stanu epidemii wprowadzono ograniczenia w dostępie publiczności wśród 3/4 sądów.

Wspomniane ograniczenia utrudniają lub uniemożliwiają organizacjom pozarządowym i ruchom obywatelskim prowadzenie działalności statutowej (np. monitorowania postępowań, udzielania wsparcia stronom), jak również obniżają standard postępowań sądowych, w których biorą one udział lub ich przedstawiciele (np. jako strona, strona społeczna, czy oskarżeni). Ograniczenia nie mają też umocowania ustawowego i stoją w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych i Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

Celem projektu jest przeciwdziałanie powyższym problemom poprzez monitorowanie procesu tworzenia i praktyki stosowania prawa do jawnego rozpatrzenia sprawy przed sądem, poprzez działania rzecznicze (w celu ochrony przed niekorzystnymi zmianami w prawie) oraz promocję prawa do jawnego procesu wśród organizacji i obywateli mających kontakt z sądem.

Działania podzielone są na segmenty: monitoring prawa do jawnego procesu; praktyki jego stosowania i rzecznictwo; interwencje, poradnictwo i koalicja wzmacniająca organizacje pozarządowe; promocja prawa do jawnego procesu w Internecie poprzez filmy, reportaże i inne działania kampanijne.

W ramach projektu powstaną: 2 raporty z monitoringu zaprezentowane na 2 konferencjach hybrydowych w Warszawie (2022 i 2023 r.) dla przedstawicieli sektora NGO i ruchów obywatelskich, sędziów oraz pracowników sądów, polityków i dziennikarzy, 5 odcinków serii minireportaży, spoty radiowe, rejestr zgłoszeń nieprawidłowości, nieformalna koalicja organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na rzecz jawności postępowań sądowych, seria webinarów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel