fbpx
Obywatelski program z zakresu promocji zdrowia psychicznego
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Radom
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Stowarzyszenie LATOROŚL, Stalowa Wola, Polska
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
25 918,00 EUR
Dotacja:
24 668,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, nowe metody i standardy świadczenia usług, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc, włączanie odbiorców usług w ich projektowanie i audyt oraz w testowanie nowych rozwiązań, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, bliscy, młodzi dorośli, młodzież, nauczyciele, opiekunowie osób zależnych, osoby chorujące, pracownicy ochrony zdrowia, profesjonaliści, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt narodził się z potrzeby poszukiwania oddolnych rozwiązań, które ograniczą liczbę prób samobójczych podejmowanych przez dzieci i młodzież na terenie Radomia. Zajęliśmy się problemem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ponieważ, jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, Radom od lat znajduje się w czołówce dużych polskich miast pod względem najwyższego wskaźnika prób samobójczych w tej grupie wiekowej, a możliwości specjalistycznego wsparcia są w naszym mieście zdecydowanie niewystarczające i niedostatecznie rozpromowane. Problemu zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży nie uwzględnia także jedyny istniejący dokument strategiczny przygotowany na zlecenie władz samorządowych.

Powołamy zespół partycypacyjny, którego zadaniem będzie opracowanie obywatelskiego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Prewencji Zaburzeń Psychicznych u Dzieci i Młodzieży. Do udziału zaprosimy rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, współpracowników/czki radomskich organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą w kryzysie emocjonalnym, pracowników/czki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i szkół oraz psychiatrów. Zorganizujemy też debatę na temat systemu wsparcia dzieci z zaburzeniami psychicznymi w Radomiu. Poprzez realizację projektu zwrócimy uwagę władz, instytucji lokalnych oraz społeczności lokalnej na palący problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie LATOROŚL, która ma duże doświadczenie w realizacji procesów partycypacyjnych, wesprze więc projekt od strony merytorycznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel