fbpx
Od migranta do obywatela
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Bialystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
02-11-2021 - 26-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 330,00 EUR
Dotacja:
29 986,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo, wsparcie asystenckie
Grupy docelowe:
migranci

Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców w roku 2021 na terenie województwa podlaskiego łącznie przebywa 11679 cudzoziemców, ich liczba ciągle rośnie. Są to głównie obywatele Białorusi, Ukrainy i Rosji. W województwie działają organizacje i instytucje samorządowe zajmujące się przede wszystkim uchodźcami/czyniami i osobami ubiegającymi się o status uchodźcy. Brakuje wsparcia dla pozostałych migrantów i migrantek w pierwszym okresie ich pobytu w Polsce,

Chcemy wypełnić tę lukę i podjąć kompleksowe działania wspomagające proces adaptacji i integracji migrantów/ek ze Wschodu ze społecznością̨ lokalną.

Uruchomimy Punkt Informacyjno-Doradczy oferujący wsparcie asystenta cudzoziemców (np. wyjaśnienia zasad i norm funkcjonujących w Polsce; pomoc w znalezieniu pracy; poszukiwaniu mieszkania, załatwianiu spraw urzędowych ) i porady prawnika. Zapewnimy pomoc dzieciom migranckim w szkołach (asystent/ka międzykulturowy/a, pomoc nauczyciela). Zorganizujemy kurs języka polskiego dla 4 grup o różnym stopniu zaawansowania, konsultacje ze specjalistami (np. księgowość, ubezpieczenia, doradztwo finansowe, lekarz), warsztaty integracyjne (międzykulturowe dla dzieci w formie półkolonii, międzykulturowe dla młodzieży i dorosłych, kulinarne i tematyczne), a także jednodniową wycieczkę i integracyjny piknik rodzinny.

Dzięki projektowi nastąpi poprawa sytuacji społecznej migrantów i wzrost ich integracji ze ze społecznością̨ lokalną.

W działaniach projektu uczestniczyć będzie 100 osób z doświadczeniem migracji oraz 30 mieszkańców/nek Białegostoku.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel