Odwikłane – Pomocne – Słyszalne
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
51 650 EUR
Dotacja:
49 490 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy

Według statystyk policji w 2019 r. przemocy doświadczyło ponad 88 tysięcy osób, z czego ponad 65 tysięcy stanowiły kobiety. Wg badań Centrum Praw Kobiet rocznie w Polsce zostaje zabitych na skutek przemocy od 400 do 500 kobiet. Kobiety, które doświadczyły przemocy ze strony partnerów, są niewidoczne i niesłyszalne w przestrzeni publicznej. Głosu kobiet, które odwikłały się z relacji przemocy, nie słyszą kobiety, które jeszcze jej podlegają – nie mogą więc budować nadziei na bazie doświadczeń ocalonych. Wiele razy spotkaliśmy się z wyrażanymi przez kobiety odwikłujące się z przemocy chęcią i potrzebą, by pomagać innym, by dzielić się doświadczeniem, edukować i zmieniać system.

Celem projektu jest pomoc kobietom doświadczającym przemocy ze względu na płeć i włączanie do tych działań kobiet, którym udało się od tej przemocy uwolnić.

Uruchomimy punkt pomocy dla kobiet doświadczonych przemocą w związku (pomoc psychologiczna i prawna). Żeby kobiety odwikłane z przemocy mogły zaangażować się w pomaganie innym kobietom i – szerzej – w walkę z problemem przemocy, zaprosimy je na szkolenia i warsztaty psychologiczne i prawne, dzięki którym zbudują kompetencje. W ramach stażu, jako wolontariuszki, uczestniczki będą świadczyć pomoc przy wsparciu mentorów (psycholog, prawnik). Ponadto za pomocą naszej strony internetowej (w tym fanpage) będą mogły nagłaśniać problem przemocy w związkach, tłumaczyć zawiłości doświadczania przemocy by przeciwdziałać wtórnej wiktymizacji ofiar. W trakcie całego projektu będziemy zachęcać uczestniczki do udziału w kampanii społecznej i do własnych inicjatyw, tak by stały się prawdziwymi self-adwokatkami.

Łącznie ze wsparcia psychologicznego i prawnego skorzysta 58 osób. Ze szkoleń i warsztatów skorzysta 12 kobiet. Zakładamy, że 10 z nich zaangażuje się jako wolontariuszki w punkcie pomocy online.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel