fbpx
Odwikłane – Pomocne – Słyszalne
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
51 650,00 EUR
Dotacja:
48 932,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy

Projekt dotyczy problemu przemocy ze względu na płeć. Według statystyk policji w 2019 r. przemocy doświadczyło ponad 65 tysięcy kobiet we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Niestety, zjawisko to nasiliło się w czasie pandemii. Dodatkowo kontekst społeczno-polityczny, m.in. zapowiedzi wypowiedzenia tzw. konwencji antyprzemocowej przez w władze, nie sprzyja poprawie sytuacji kobiet. Wg badań Centrum Praw Kobiet rocznie z rąk sprawców ginie od 400 do 500 kobiet. Kobiety, które doświadczyły przemocy ze strony partnerów, a także te, które wyszły z przemocowych relacji, są niewidoczne i niesłyszalne w przestrzeni publicznej. Obecnie rzecznictwem w tym obszarze zajmują się ekspertki i eksperci walczący o zmianę prawa, procedur oraz detabuizację przemocy ze względu na płeć.
W ramach projektu grupa 14 wolontariuszek, które w przeszłości doświadczyły przemocy domowej, została przygotowana do roli samorzeczniczek. Uczestniczki wzięły udział w kilku warsztatach tematycznych. Następnie przeprowadziły kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz założyły profil „Odwikłane z przemocy” w mediach społecznościowych. Ważnym elementem projektu było uruchomienie Punktu Pomocy E-mail dla kobiet doświadczonych przemocą, gdzie klientki mogły otrzymać zarówno wsparcie prawne czy psychologiczne, jak i pomoc od samych wolontariuszek.
W rezultacie projektu 14 kobiet, które w przeszłości doświadczyły przemocy domowej, zaangażowało się we wsparcie innych kobiet z doświadczeniem przemocy. Podniosły swoje kompetencje komunikacyjne i społeczne, a także uczyły się interweniować w sytuacjach kryzysowych. Odzyskały sprawczość i zaangażowały się w działania na rzecz innych kobiet (grupa samorzeczniczek działa razem również po zakończeniu projektu, angażując się w pomoc kobietom). Ponadto w ramach projektu 44 kobiety otrzymały również pomoc psychologiczną i prawną. Istotnym rezultatem projektu było również połączenie oferty profesjonalistek (wsparcie prawne czy psychologiczne) ze wsparciem ze strony samorzeczniczek.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel