fbpx
Olsztyńskie Zatorze też może. Pilotaż oddolnego zarządzania dzielnicą.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Olsztyn
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Partnerzy:
Gmina Miasto Olsztyn, Olsztyn, Polska
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 000,00 EUR
Dotacja:
27 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Zatorze to jedna z najstarszych, a także najuboższych dzielnic Olsztyna. Według statystyk ma ona największą gęstość zaludnienia w mieście, a jednocześnie jej mieszkańcy/nki borykają się z wieloma problemami, na przykład z biedą i zagrożeniem wykluczeniem społecznym, złym stanem budynków, małą liczbą miejsc spotkań dla mieszkańców/nek,. W dzielnicy brakuje regularnie prowadzonych działań społecznych oraz form włączania mieszkańców/nek w decydowanie o rozwoju Zatorza. W celu dokładniejszej diagnozy przeprowadziliśmy badania rozmawiając z mieszkańcami/nkami, aktywist(k)ami, Radami Osiedla oraz z samorządem.

Reagujemy na problemy Zatorza, przeprowadzając pilotaż metody oddolnego Zarządzania Dzielnicą. Jest to innowacyjna i partycypacyjna metoda, która zakłada angażowanie mieszkańców/nek, wspieranie aktywności obywatelskiej, utworzenie Biura Dzielnicy oraz organizację cyklicznych spotkań konsultacyjnych z wszystkimi grupami mieszkającymi w dzielnicy. Stworzymy diagnozę społeczną, na podstawie której opracujemy ofertę Biura Dzielnicy. Wyznaczymy “menadżera/kę dzielnicy” – osobę, która będzie planowała i realizowała spotkania dzielnicowe, przeprowadzała ankiety dla mieszkańców/nek, koordynowała działania animacyjne oraz nadzorowała mini-konkursy dotyczące lokalnych inicjatyw. Przy zaangażowaniu wolontariuszy/ek stworzone biuro będzie miejscem spotkania dla osób mieszkających na Zatorzu, organizacji tam działających oraz samorządu.

Partnerem projektu jest Gmina Miasto Olsztyn. Samorząd ten wyraził chęć udziału w projekcie i wsparcia w szukaniu rozwiązań istniejących problemów. Dzięki tej współpracy nasze działania będą bardziej kompleksowe i trwałe.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel