fbpx
Olsztyńskie Zatorze też może. Pilotaż oddolnego zarządzania dzielnicą.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Olsztyn
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Partnerzy:
Gmina Miasto Olsztyn, Olsztyn, Polska
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-09-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 000,00 EUR
Dotacja:
27 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Zatorze to jedna z najstarszych, a także najuboższych dzielnic Olsztyna. Według statystyk ma ona największą gęstość zaludnienia w mieście, a jednocześnie jej mieszkańcy/nki borykają się z wieloma problemami, na przykład z biedą i zagrożeniem wykluczeniem społecznym, złym stanem budynków, małą liczbą miejsc spotkań dla mieszkańców/nek. W dzielnicy brakowało regularnie prowadzonych działań społecznych oraz form włączania mieszkańców/nek w decydowanie o rozwoju Zatorza. W celu dokładniejszej diagnozy przeprowadziliśmy badania rozmawiając z mieszkańcami/nkami, aktywist(k)ami, przedstawiciel(k)ami Rad Osiedla i samorządu.

Zareagowaliśmy na problemy Zatorza, przeprowadzając pilotaż metody oddolnego Zarządzania Dzielnicą. Jest to innowacyjna i partycypacyjna metoda, która zakłada angażowanie mieszkańców/nek w życie dzielnicy. Zorganizowaliśmy 4 konferencje dzielnicy o jej rozwoju, w których wzięli udział radni i radne Rady Miasta, osoby z Urzędu Miasta i Rad Osiedli, przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także mieszkańcy i mieszkanki dzielnicy. Na podstawie zebranej wiedzy opracowaliśmy ofertę Biura Dzielnicy. Wyznaczyliśmy menadżerkę biura, która planowała i realizowała spotkania dzielnicowe, przeprowadzała ankiety dla mieszkańców/nek, koordynowała działania animacyjne oraz nadzorowała mini-konkursy dotyczące lokalnych inicjatyw. Wsparliśmy mieszkańców i mieszkanki Zatorza w organizacji 3 oddolnych inicjatyw, wypracowaliśmy 3 projekty uchwał/rekomendacji do planów rozwoju dzielnicy oraz zgłosiliśmy uwagi do 4 projektowanych aktów prawnych. Dodatkowo współorganizowaliśmy 9 wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Wsparliśmy też lokalnych liderów i liderki oferując im ponad 200 godzin doradztwa z ekspert(k)ami prawa, urbanistyki, komunikacji i spraw społecznych związanych z funkcjonowaniem dzielnicy.

Nasz projekt zintegrował osoby działające w tej części miasta, bo włączyli się w niego przedstawiciele/ki Rad Osiedli Zatorza, 12 instytucji, organizacje pozarządowe oraz ponad 100 mieszkańców i mieszkanek. Biuro Dzielnicy wciąż działa, zaś metodę oddolnego Zarządzania Dzielnicą planujemy upowszechniać w innych częściach Olsztyna.

Partnerem projektu była Gmina Miasto Olsztyn, która promowała nasz projekt wśród mieszkańców/nek, jej przedstawiciele/przedstawicielki brali udział w spotkaniach o dzielnicy (m.in. tłumacząc zawiłości działania administracji samorządowej) i wspierali nas w prowadzeniu biura.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel