fbpx
Organizowanie społeczności migrantów i migrantek w woj. kujawsko-pomorskim
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
02-11-2021 - 31-08-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
76 600,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym
Grupy docelowe:
migranci, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Mimo że liczba migrantów w województwie kujawsko-pomorskim w ciągu ostatnich 4 lat podwoiła się (szacunkowe liczby mówią o około 80-150 tys. migrantów na ponad 2 mln mieszkańców), to działania władz lokalnych są dopiero na etapie tworzenia dokumentów strategicznych. Osoby odpowiedzialne za polityki nie znają perspektywy, potrzeb i problemów migrantów/ek mieszkających w regionie. Pracownicy/czki instytucji publicznych słabo znają języki obce i brak im kompetencji międzykulturowych. Nie ma miejsc integracji wielokulturowej i przestrzeni dla samoorganizacji migrantów/ek.
Projekt jest odpowiedzią na brak wsparcia systemowego dla pracowników i pracowniczek instytucji publicznych w kontakcie z klientem cudzoziemskim oraz niską samoorganizację społeczności migranckich.
Kompleksowo przeszkolimy migrantów/ki w obszarach samorzecznictwa, asystentury, samoorganizacji i samopomocy. Łącznie planujemy przeprowadzenie 160 godzin warsztatów. Powołamy i przygotujemy do działań w sferze publicznej Regionalny Zespół Migrantów i Migrantek (konsultowanie powstającej strategii wojewódzkiej; 8-12 osób), utworzymy sieć migrantów/ek – asystentów/ek wspierających administrację publiczną w obsłudze klienta cudzoziemskiego (współpraca z 15 instytucjami). Pomożemy w założeniu spółdzielni socjalnej przez migrantów/tki. Doprowadzimy do powstania 2 współpracujących ze sobą integracyjnych Kół Gospodyń Miejskich (sieć samopomocowa).
Głównymi efektami projektu będą: podniesienie kompetencji w reprezentowaniu własnych interesów oraz samoorganizacji i samopomocy migrantów/ek włączenie ich w projektowanie narzędzi systemowych, współpraca z 15 instytucjami, otwarcie spółdzielni oraz samopomoc kobiet. Bezpośrednio skorzysta z niego 40 osób ze społeczności migranckiej.
Projekt skierowany jest do migrantów i migrantek spoza krajów Unii Europejskiej, zamieszkałych w województwie kujawsko – pomorskim.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel