Otwarta firma – aktywnie po przyszłość
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-05-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież

Wyniki badań Eurydice z 2016 roku wskazują, że wielu polskich nauczycieli i nauczycielek nie jest przygotowana do prowadzenia zajęć w sposób praktyczny. Z kolei z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje – aktualne trendy i wyniki badań” wynika, że wzrasta globalna luka kompetencyjna, czyli niedopasowanie umiejętności posiadanych przez pracowników do potrzeb pracodawców. Chcemy uzupełnić ten deficyt angażując wolontariuszy i wolontariuszki z 200 firm i instytucji.
Nasze działania zrealizujemy w czterech modułach – kierowanych do dzieci i młodzieży w różnym wieku. W pierwszym module, uczniowie i uczennice klas 1-3 szkoły podstawowej odwiedzą przedsiębiorstwa lub instytucje z ich okolicy i poznają “od środka” kilka zawodów. W drugim – uczniowie i uczennice klas 4-6 odwiedzą lokalne przedsiębiorstwa, żeby poznać ich technologie wytwarzania produktów i udział pracownic i pracowników w tym procesie, poznają też relacje firmy z otaczającym je środowiskiem. W trzecim module uczniowie klas 7-8 pojadą na wycieczkę do przedsiębiorstwa lub wezmą udział w warsztatach przeprowadzonych przez wolontariuszy i wolontariuszki w szkole. Poznają oni głębiej specyfikę kilku wybranych zawodów i dowiedzą się jak planować swoją przyszłość zawodową.
W ramach ostatniego modułu młodzież ze szkół ponadpodstawowych spotka się z przedstawicielami i przedstawicielkami lokalnego biznesu i rozwinie swoją wiedzę o podstawach przedsiębiorczości. Pozna także możliwości jakie oferuje rynek pracy. Podczas projektu przeprowadzimy konkursy dla najaktywniejszych szkół i przedsiębiorstw, których wyniki zostaną ogłoszone na kończącej projekt Gali Otwartej Firmy. Nagrodzimy wtedy także najbardziej zaangażowanego wolontariusza lub wolontariuszkę w projekcie, wytypowanych przez uczniów i uczennice.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel