fbpx
Otwarta firma – aktywnie po przyszłość
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-05-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież

Wyniki badań Eurydice z 2016 roku wskazują, że wiele polskich nauczycielek i nauczycieli nie jest przygotowana do prowadzenia zajęć w sposób praktyczny. Z kolei z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje – aktualne trendy i wyniki badań” wynika, że wzrasta globalna luka kompetencyjna, czyli niedopasowanie umiejętności posiadanych przez pracowników do potrzeb pracodawców. Chcieliśmy uzupełnić ten deficyt angażując wolontariuszy i wolontariuszki z 200 firm i instytucji w pracę z młodzieżą.
Nasze działania zrealizowaliśmy w czterech modułach kierowanych do dzieci i młodzieży w różnym wieku. W pierwszym module, uczniowie i uczennice klas 1-3 szkoły podstawowej odwiedzili przedsiębiorstwa lub instytucje z ich okolicy i poznali “od środka” kilka zawodów. W drugim – uczniowie i uczennice klas 4-6 odwiedzili lokalne przedsiębiorstwa, żeby poznać ich technologie wytwarzania produktów oraz udział pracownic i pracowników w tym procesie. Poznali też relacje firmy z otaczającym je środowiskiem. W trzecim module uczniowie klas 7-8 poznali głębiej specyfikę kilku wybranych zawodów i dowiedzieli się jak planować swoją przyszłość zawodową.
W ramach ostatniego modułu młodzież ze szkół ponadpodstawowych spotkała się z przedstawiciel(k)ami lokalnego biznesu i rozwinęła swoją wiedzę o podstawach przedsiębiorczości. Poznała między innymi możliwości jakie oferuje rynek pracy. Podczas projektu przeprowadziliśmy konkursy dla najaktywniejszych szkół i przedsiębiorstw, których wyniki zostały ogłoszone na kończącej projekt Gali Otwartej Firmy. Nagrodziliśmy wtedy także najbardziej zaangażowanego wolontariusza w projekcie, wytypowanego przez uczniów i uczennice.
Z naszych badań ewaluacyjnych wynika, że uczestnicy/czki projektu podnieśli poziom swoich kompetencji społecznych – skutecznej komunikacji, współpracy, oraz prezentacji i rozwiązywania problemów. Ponadto stali się bardziej otwarci i wrażliwi na potrzeby swojego środowiska lokalnego.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel