fbpx
Pamiętajmy o Mokradłach
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 902,00 EUR
Dotacja:
73 892,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Mokradła w Polsce, mimo ich ważnej roli w przyrodzie, są często pomijane – zarówno w debacie publicznej, jak i tworzeniu programów ochrony środowiska. W opinii publicznej często są uznawane za nieużytki, a na poziomie legislacyjnym nie są rozpoznane jako ważna część środowiska naturalnego. Prowadzi to do braku skutecznej ochrony, szybkiego ich zanikania oraz nieodwracalnych zniszczeń wskutek odwadniania, regulowania rzek, degradujących inwestycji.

Odpowiemy na ten problem, rekrutując społeczności w Polsce, które chcą zaangażować się w działania na rzecz mokradeł, torfowisk i rzek w ich okolicach. Wybierzemy zgłoszenia od mieszkańców/nek z całego kraju i podejmiemy działania w ich społeczności. Zgłoszenia mogą dotyczyć sytuacji konfliktowych – inwestycji zagrażających ekosystemowi czy niewłaściwego użytkowania terenu, ale też cennych przyrodniczo obiektów, które wymagają wzmocnienia ich ochrony i docenienia w lokalnym środowisku. Dla zgłoszonych społeczności przeprowadzimy kurs ekologii i ochrony mokradeł z częścią wykładową i terenową. Stworzymy interaktywną mapę interwencji dookoła mokradeł, nagramy krótkie filmy o ich historii oraz wydamy broszurę “Jak dbać o moje bagno”. Broszurę zilustrujemy zrealizowanymi przykładami z projektu – opiszemy wykorzystane narzędzia, efekty i najważniejsze elementy i trudności w naszej pracy.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 9 999,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel