fbpx
Piękne podwórka – nowy wymiar aktywowania lokalnych społeczności
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wojkowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
02-01-2022 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 400,00 EUR
Dotacja:
29 400,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
decydenci, młodzież, seniorzy, społeczność lokalna

Z naszych badań i obserwacji dotyczących obszarów wiejskich i rewitalizowanych województwa śląskiego wynikało, że potrzebne były inicjatywy, które włączają mieszkańców i mieszkanki do współdecydowania o ich lokalnej przestrzeni, a także, że niezbędna jest bardziej intensywna i lepiej zorganizowana współpraca międzypokoleniowa i integracja osób starszych w życie społeczności. Nasze dotychczasowe działania pokazały, że projekty międzypokoleniowe wyzwalają energię i wzmacniają motywację osób 60+ do pracy na rzecz innych, otwierają przestrzeń dla współpracy pokoleń i pozwalają przełamywać stereotypy społeczne.

Kontynuując to podejście zrekrutowaliśmy oraz przeszkoliliśmy wolontariuszy i wolontariuszki w różnym wieku na temat wolontariatu, realizacji oddolnych inicjatyw, tworzenia diagnozy lokalnych potrzeb i problemów oraz z angażowania lokalnej społeczności. Osoby te stworzyły międzypokoleniowe zespoły i wzięły udział w dwóch warsztatach wyjazdowych, w czasie których wypracowały model i plan zaangażowania lokalnych społeczności województwa śląskiego w tworzenie podwórek w swoich okolicach. Uczestnicy i uczestniczki rozwinęli swoje umiejętności liderskie potrzebne do prowadzenia projektów społecznych, a następnie zrealizowali projekty “Sąsiedzkie ławeczki”, czyli miejsca spotkań mieszkańców i mieszkanek. Wspólnie zorganizowaliśmy również święta podwórek w pięciu wybranych miejscowościach angażując do tego lokalną społeczność i decydentów/decydentki. Zorganizowaliśmy też forum wolontariatu, na którym osoby zaangażowane w projekt przedstawiły zrealizowane inicjatywy i porozmawiały o pomysłach i możliwościach włączających osoby z terenów wiejskich lub rewitalizowanych we współtworzenie ich okolic.

Z ankiet, które przeprowadziliśmy wśród mieszkańców i mieszkanek 5 lokalizacji, w których zostały zrealizowane inicjatywy, wynika, że przyniosło to pozytywną zmianę w organizowaniu się tych pięciu wspólnot – zacieśniły się więzi między sąsiad(k)ami, zmobilizowało je do wspólnego działania, a w każdej okolicy powstało piękne podwórko.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel