Piękne podwórka – nowy wymiar aktywowania lokalnych społeczności
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wojkowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
02-01-2022 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 400 EUR
Dotacja:
29 400 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
decydenci, młodzież, seniorzy, społeczność lokalna

Z naszych badań i obserwacji dotyczących obszarów wiejskich i rewitalizowanych województwa śląskiego wynika, że wciąż potrzebne są inicjatywy, które włączają mieszkańców/nki do współdecydowania o ich lokalnej przestrzeni, a także że niezbędna jest bardziej intensywna i lepiej zorganizowana współpraca międzypokoleniowa i integracja osób starszych w życie społeczności.

Nasze dotychczasowe działania pokazały, że projekty międzypokoleniowe wyzwalają energię i wzmacniają motywację osób 60+ do pracy na rzecz innych, otwierają przestrzeń dla współpracy pokoleń i pozwalają przełamywać stereotypy społeczne. Kontynuując to podejście zrekrutujemy i przeszkolimy wolontariuszy/ki w różnym wieku z wiedzy i narzędzi dotyczących wolontariatu, realizacji oddolnych inicjatyw, tworzenia diagnozy lokalnych potrzeb i problemów oraz z angażowania lokalnej społeczności. Osoby te stworzą międzypokoleniowe zespoły i wezmą udział w dwóch warsztatach wyjazdowych, na których wypracują model i plan zaangażowania lokalnych społeczności województwa śląskiego w tworzenie podwórek w swoich okolicach. Uczestnicy/czki rozwiną swoje umiejętności liderskie potrzebne do prowadzenia projektów społecznych, po czym zrealizują projekty współtworzenia podwórek w pięciu wybranych miejscowościach (na obszarze wiejskim lub rewitalizowanym) województwa śląskiego angażując do tego lokalną społeczność i decydentów/tki. Zorganizujemy forum wolontariatu, na którym osoby zaangażowane w projekt przedstawią zrealizowane inicjatywy i porozmawiają o pomysłach i możliwościach włączających osoby z terenów wiejskich lub rewitalizowanych we współtworzenie ich okolic.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel