fbpx
Piłka nożna kobiet* narzędziem zmian
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
25 292,50 EUR
Dotacja:
25 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, kobiety, profesjonaliści

Piłka nożna jest przestrzenią zarezerwowaną dla heteroseksualnych mężczyzn. Kobiety stanowią 5% grających, jeszcze rzadziej zajmują stanowiska techniczne czy decyzyjne. Osoby LGBT+ mają jeszcze mniejszy dostęp do futbolu poprzez panujące w nim homofonię i heterofobię. Tymczasem dostęp do sportu został uznany 40 lat temu za prawo człowieka. Ma on wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka, ale też na edukację, zatrudnienie, integrację, rozwój polityczny, bezpieczeństwo.

Adresatkami projektu są kobiety* (osoby z doświadczeniem funkcjonowania w społeczeństwie jako kobiety) w środowisku piłkarskim i sportowym.

W ramach projektu tworzymy warunki, dzięki którym kobiety* z różnych grup społecznych i o różnej seksualności będą mogły rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z futbolem. Wyszkolimy nowe trenerki: wzmocnimy teoretycznie i praktycznie ich kompetencje sportowe i antydyskryminacyjne, damy im narzędzia do prowadzenia treningów inkluzywnych, a w konsekwencji – do bycia liderkami zmian. Opracujemy standardy mówienia i pisania o kobietach* i osobach LGBT+ w sporcie: dostarczymy dziennikarzom narzędzi do refleksji nad własną praktyką a sportowczyniom* narzędzi do domagania się zmian w narracji o sporcie kobiet* w mediach.

W rezultacie umożliwimy blisko 300 kobietom* wejście w ważną, tradycyjnie „męską” dziedzinę życia społecznego, która wywiera ogromny wpływ na kształtowanie norm i ograniczeń związanych z płcią. Odbędzie się blisko 100 treningów dla kobiet* doświadczających często dyskryminacji krzyżowej na tle płci, orientacji, niepełnosprawności, pochodzenia. Przeszkolonych zostanie 12 trenerek, a 4 nowe trenerki uzyskają licencję UEFA Grassroots C. Zwiększy się liczba wystąpień samorzeczniczych osób LGBT+ w mediach sportowych. Zwiększy się też liczba komunikatów medialnych odpowiadających dobrym praktykom pisania o sportowczyniach*

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel