fbpx
Piwnica Labiryntu
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Partnerzy:
Galeria Labirynt, Lublin, Polska
Okres realizacji:
01-11-2021 - 30-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
33 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
sieciowanie
Grupy docelowe:
LGBT+

Bycie częścią społeczności LGBT+ na Lubelszczyźnie dla wielu osób jest trudne, stresujące, a pokazywanie tego może być nawet niebezpieczne. Sejmik województwa lubelskiego oraz około 25 samorządów w całym województwie przyjęły homofobiczną uchwałę ,,Samorząd wolny od ideologii LGBT’’. W samej stolicy województwa jest tylko jedna instytucja otwarcie wspierająca osoby nieheteronormatywne. Nie można liczyć na wsparcie Urzędu Miasta.
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej, niezobowiązującej przestrzeni dla młodych osób LGBT+, w której będą mogły spotkać ludzi podobnych do siebie, otwartych i wspierających i gdzie będą mogły swobodnie wyrażać siebie.
Przygotujemy miejsce otwarte i szeroko dostępne (przewidujemy m.in. zapewnienie tłumaczenia na PJM i asysty dla osób z niepełnosprawnością wzroku). Zorganizujemy wydarzenia integracyjne, edukacyjne i artystyczne, aby osoby uczestniczące mogły się lepiej poznać, wzajemnie wspierać, rozwijać, budować sieć kontaktów, rozwijać pasje i talenty. Zapewnimy stały dostęp do pomocy psychologicznej i prawnej oraz cotygodniowe spotkania grupy wsparcia dla osób LGBT+ w formie online. Odbiorcy/czynie projektu będą czynnie uczestniczyć w tworzeniu i zmienianiu tego miejsca, wyposażaniu i dekorowaniu przestrzeni oraz planowaniu kolejnych spotkań i warsztatów. Raz w miesiącu odbędzie się szkolenie/warsztat (14) z zakresu wzmocnienia umiejętności miękkich, samorzecznictwa, aktywizmu, samoakceptacji i antydyskryminacji.

Głównymi efektami projektu będą: wzrost poczucia bezpieczeństwa i wewnętrznej integracji lubelskiej społeczności LGBTQ+, a także wzrost jej widoczności w mieście. W działaniach uczestniczyć będzie około 40 osób LGBT+ z Lublina i okolic oraz ich sojuszników/czek.
Partner – Galeria Labirynt – udostępni lokal oraz udzieli wsparcia merytorycznego i technicznego. Pracownicy/e Partnera odbędą szkolenie z antydyskryminacji oraz języka inkluzywnego.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel