fbpx
Pola aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Matsentralen Norge, Oslo, Norwegia
Okres realizacji:
01-03-2021 - 28-02-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
142 377,00 EUR
Dotacja:
142 377,00 EUR
Zasięg:
międzynarodowy
Typy działań:
Grupy docelowe:

Nasz projekt ma charakter ogólnopolski i odpowiada na potrzebę wzmocnienia organizacji świadczących pomoc żywnościową lub zainteresowanych takim działaniem.. W Polsce rocznie marnuje się prawie 5 mln ton żywności, a jedno gospodarstwo domowe – blisko 100 kg. (za: Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności). Jednocześnie pandemia powiększyła grono osób zmuszonych do korzystania z pomocy żywnościowej (za: Raport Federacji Polskich Banków Żywności „Nie marnuj jedzenia 2020). Dlatego uznaliśmy za ważne wspieranie podmiotów, które systemowo rozwiązują problem nadwyżek żywności i docierają z nimi do potrzebujących.

Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów podnoszących standardy działania i zwiększających finansowanie tych organizacji. Projekt zakłada wsparcie 350 małych, lokalnych organizacji pozarządowych z całej Polski – planujemy podzielić się z nimi wiedzą naszą i naszego partnera na temat zarządzania bezpieczeństwem w dystrybucji żywności, wesprzeć rozwój kompetencji ich pracowników poprzez networking i profesjonale doradztwo, a także wypracować mechanizmy fundraisingowe (ze środków publicznych i prywatnych), które przełożą się na lepsze finansowanie tych organizacji.
W ramach projektu powstanie portal edukacyjny, zawierający filmy instruktażowe, e-book oraz artykuły poradnikowe. Planujemy także cykl webinariów oraz wydawanie kwartalnego newslettera. Przewidujemy też działania rzecznicze w obszarze funkcjonowania Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z 2019 r. dzięki wypracowaniu rekomendacji prawnych na podstawie przeprowadzonej ewaluacji.
Projekt realizujemy w partnerstwie z norweskim odpowiednikiem Federacji Polskich Banków Żywności (Matsentralen Norge). Jego udział pozwoli dotrzeć do większej liczby rozwiązań i dobrych praktyk m.in w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz prezentacji systemowych rozwiązań wsparcia organizacji podczas szeregu spotkań (online) oraz wizyt studyjnych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel