fbpx
Pola aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Matsentralen Norge, Oslo, Norwegia
Okres realizacji:
01-03-2021 - 15-04-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
142 377,00 EUR
Dotacja:
142 377,00 EUR
Zasięg:
międzynarodowy
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt powstał w celu zwiększenia kompetencji organizacji zajmujących się redystrybuują żywności, przetestowania mechanizmu finansowania tego procesu i wypracowania narzędzi służących do udoskonalenia obowiązującego w tym zakresie prawa. Beneficjenci_tki to osoby z organizacji społecznych pomagające żywnością osobom w trudnej sytuacji: chorych, z niepełnosprawnością i rodzin wielodzietnych. Uczestniczyli w wizytach studyjnych (w Polsce i Norwegii), webinariach, spotkaniach networkingowych i korzystali z indywidualnego doradztwa. Wsparciem objęto też grupy nieformalne, pomagające uchodźcom z Ukrainy. W 7 webinariach (planowano 6) oraz w konferencji podsumowującej uczestniczyły też osoby z ośrodków pomocy społecznej. Doradztwa indywidualne umożliwiły dostosowywanie tematów do potrzeb uczestników, przez co eksperci z Banków Żywności mogli przekazać pogłębioną wiedzę. Spotkania networkinowe i wizyty studyjne dały przestrzeń do wymiany wiedzy i inspiracji, poznanie się organizacji. Dzięki realizacji projektu osiągnęliśmy zaplanowany rezultat w postaci profesjonalizacji osób zaangażowanych w ratowanie i redystrybucję żywności. Za sukces uznajemy dotarcie do blisko 800 organizacji, których pracownicy zwiększyli kompetencje. Z dokumentacji wynika, że uczestnicy zdobyli wiedzę o zasadach magazynowania i transportu żywności, bezpieczeństwa żywności, tworzenia dokumentów i ewidencji darowizn żywnościowych, współpracy z darczyńcami żywności, sprawnej dystrybucji żywności do osób w potrzebie, włączenia społecznego (wolontariat, edukacja kulinarna). Sieć BŻ usprawniła komunikację dzięki wdrożeniu strategii komunikacji. Najważniejszym
produktem jest stworzenie specjalistycznego portalu ratujemyzywnosc.pl, na którym zgromadziliśmy wiedzę z zakresu ratowania i dystrybucji żywności oraz upowszechnienie go wśród organizacji zajmujących się pomocą żywnościową. Planujemy uaktualniać materiały, a sam portal będzie wykorzystywany przez lokalne Banki Żywności we wdrażaniu nowych organizacji pomocowych w dystrybucje żywności. Ekspertyzy prawne są podstawą do postulowania zmian prawnych na szczeblu krajowym (mian w ustawie o niemarnowaniu z 2019r.), oraz polityk lokalnych. Obecnie są wykorzystywane w tworzeniu programu ograniczenia marnowania żywności w Wałczu i Ciechanowie. Dzięki działaniom lobbingowych zarządu 1.06.23 został ogłoszony nowy konkurs na wsparcie infrastrukturalne organizacji pomocowych ratujących żywność (możliwość budowy magazynu, remontów, doposażenia) z KPO.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel