fbpx
PoMoc SuperMoc
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 31-07-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
37 260,00 EUR
Dotacja:
37 032,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
dzieci, ONW (osoby narażone na wykluczenie)

Zapotrzebowanie na pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie gmin Kocmyrzów-Luborzyca i Skała stale rośnie. W 2018 roku wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało objętych 179 rodzin, a w 2019 liczba rodzin korzystających z pomocy wynosiła już 259 (Raporty o stanie gminy Kocmyrzów-Luborzyca z 2018 i 2019 roku). Na podstawie ankiet przeprowadzonych w szkołach zdiagnozowaliśmy podstawowe problemy: zwiększającą się marginalizację młodzieży z ubogich rodzin i rodzin z problemami oraz brak umiejętności udzielania wsparcia rówieśniczego, brak zaangażowania w działania na rzecz innych wśród młodzieży.
Aby odpowiedzieć na te problemy zorganizowaliśmy sieć wsparcia rówieśniczego i wolontariatu. Podczas czterech szkoleń przygotowaliśmy młodzież chętną do zaangażowania się w wolontariat i zostania Liderami/kami Zmiany (40 osób) do udzielania wsparcia, aktywnego słuchania i stosowania narzędzi coachingu rówieśniczego. Umiejętności te Liderzy/rki wykorzystali/ły do wspierania 40 rówieśników/czek z rodzin defaworyzowanych podczas sesji wspierających (6 sesji na osobę). Jakość udzielanego wsparcia była zapewniona dzięki stałej superwizji dla Liderów/ek. Podczas wyjazdowych warsztatów młodzież zaplanowała wspólnie cztery autorskie projekty dla swojej społeczności lokalnej, które następnie w ramach projektu zrealizowała: remont klasy, stworzenie miejsca spotkań, aranżacja zielonej przestrzeni przy szkole, organizacja pikniku gier planszowych. Powstał film promujący wolontariat rówieśniczy z wykorzystaniem coachingu rówieśniczego.
Dzięki udziałowi w projekcie 77 osób w wieku 12-15 lat z gmin Kocmyrzów-Luborzyca i Skała podniosło swoje kompetencje społeczne. Osoby korzystające ze wsparcia zwiększyły swoje poczucie kontroli i sprawczości, zmniejszyło się też ich poczucie marginalizacji. Wspólna realizacja działań w społeczności lokalnej przyczyniła się do integracji młodzieży, która po zakończeniu projektu podtrzymuje nadal nawiązane relacje.
Projekt, poprzez stworzenie sieci wsparcia rówieśniczego i zaangażowanie młodzieży do wspólnego działania, podniósł ilość kontaktów społecznych uczestników/czek, zwiększył ich udział w życiu społecznym, podniósł poczucie wewnętrznej kontroli i wpływu na otoczenie, gotowość włączania się w akcje społeczne i pomoc innym, dzięki czemu przyczynił się do zwiększenia spójności społecznej.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel