fbpx
Pomoc za pomoc
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Karakule
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
seniorzy, społeczność lokalna

Według danych wojewódzkich osoby w wieku 60+ to prawie 25% osób mieszkających w województwie podlaskim, a według prognoz ten procent będzie systematycznie wzrastał. Podobnie jest w naszej gminie Supraśl (powiat białostocki). Na podstawie naszej dotychczasowej działalności widzimy, że jest tutaj wiele seniorów/ek, które wymaga wsparcia, ale też wiele osób starszych, które mają czas i chęci do wspierania innych. Wpadliśmy na pomysł, żeby wykorzystać tę sytuację do budowania wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, promowania działań wolontariackich zarazem wspierając osoby starsze w naszej gminie.

Zorganizujemy serię spotkań promujących projekt “Pomoc za pomoc” w różnych ważnych miejscach gminy – zachęcimy osoby do zgłaszania swoich potrzeb jak i możliwości wsparcia innych. Zrekrutowane osoby zaprosimy na regularne spotkania integracyjne, na których wspólnie będziemy rozmawiać o sposobach wspierania się nawzajem i aktualnych potrzebach. Zorganizujemy serię warsztatów rozwijających zainteresowania i talenty uczestników/czek projektu jak i wyjazdy lub wyjścia do kina czy opery – dzięki temu grupa senioralnych wolontariuszy/ek pozna siebie nawzajem i aktywnie spędzi swój wolny czas. Zorganizujemy też dwa wyjazdy studyjne do miejscowości, w których funkcjonują podobne projekty senioralne – razem z senior(k)ami podpatrzymy u nich rozwiązania i dobre praktyki, które będziemy chcieli zastosować także u nas.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel