fbpx
Pomocnik opieki nad pacjentem transpłciowym
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-08-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
LGBT+, pracownicy ochrony zdrowia

Projekt dotyczy problemu niskiej wiedzy o osobach transpłciowych w środowisku medycznym oraz dyskryminacji osób transpłciowych w jednostkach opieki medycznej. W związku z tym dochodzi do sytuacji stresujących dla obu stron i traumatyzujących dla pacjentów i pacjentek. Często w takich sytuacjach to same osoby transpłciowe podejmują się edukowania innych. Niestety, w ostatnich latach osoby LGBT+ stały się celem polityczno-medialnej kampanii nienawiści, a same osoby transpłciowe są coraz częściej wykorzystywane w politycznej wojnie – autorem transfobicznych wypowiedzi jest choćby Rzecznik Praw Dziecka. Wygląda na to, że jeszcze długo do oficjalnych programów nauczania i szkolenia personelu nie trafią treści antydyskryminacyjne.

W ramach projektu powstanie praktyczny pomocnik dla personelu służby zdrowia na temat osób transpłciowych. Publikacja zawierać będzie konkretną wiedzę (m.in. w formie check-listy) odnoszącą się do specyficznych sytuacji postępowania w przychodniach POZ, SORach, gabinetach lekarskich, etc. Upowszechnianiu standardów towarzyszyć będzie cykl szkoleń oraz wdrożenie systemu ambasadorów i ambasadorek pomocnika – studentów i studentek kierunków medycznych, oraz profesjonalistów i profesjonalistek; osoby te będą rzecznikami i rzeczniczkami na rzecz wdrożenia pomocnika w swoich miejscach pracy czy stażu. Miejsca, w których wdrożone zostaną rekomendowane rozwiązania, zostaną zapisane na interaktywnej mapie dostępnej dla pacjentów i pacjentek.

Bezpośrednią grupą docelową planowanego projektu są osoby pracujące w służbie zdrowia (położne, ratownicy i ratowniczki, ginekolodzy i ginekolożki), które podniosą swoją wiedzę na temat transpłciowości oraz kompetencje miękkie w zakresie postępowania z pacjentami i pacjentkami transpłciowymi. Z projektu skorzystają jednak przede wszystkim osoby transpłciowe – wzrośnie ich komfort związany z korzystaniem z pomocy medycznej w wybranych placówkach.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel