fbpx
#Poroniłam
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 30-06-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 550,00 EUR
Dotacja:
74 800,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania interwencyjne, działania strażnicze
Grupy docelowe:
kobiety, pracownicy ochrony zdrowia, społeczeństwo

W Polsce co roku ciążę roni około 40 tys. osób. NIK w swoim raporcie z lutego 2021 pokazuje, że prawa osób roniących i ich bliskich są w tym kraju regularnie i systemowo łamane.

Projekt #Poroniłam to program wsparcia dla osób z doświadczeniem poronienia oraz kampania edukacyjno-społeczna, których celem jest:
1) wsparcie osób, które z powodu systemowej luki nie otrzymały wsparcia lub padły ofiarą nadużyć w sytuacji ronienia – multimedialna platforma ze wspierającymi i specjalistycznymi treściami, do których nie ma dziś powszechnego dostępu oraz wsparcie indywidualne i grupowe;
2) edukacja specjalistek i specjalistów, pracujących z osobami roniącymi – cykl szkoleń i superwizje, by przekazać specjalistyczną wiedzę, uwrażliwić i zapobiegać nadużyciom;
3) monitorowanie nadużyć i inicjowanie zmian – badanie monitorujące oraz opracowanie raportu, zawierającego konkretne zalecenia;
4) przełamanie społecznego tabu wokół poronienia, poprzez kampanię społeczną – podcast, konferencje online, inspirowanie materiałów prasowych.

Projekt jest skonstruowany w taki sposób, aby wspierać osoby roniące zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez zapobieganie nadużyciom i wtórnej traumatyzacji na szpitalnych oddziałach, gabinetach lekarskich i w przestrzeni publicznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel