fbpx
Powietrze i klimat = dobro wspólne
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 695,00 EUR
Dotacja:
74 695,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej, aż 36 znajduje się w Polsce. Natomiast według badań Kantaru aż połowa z badanych Polaków i Polek nie wie co zrobić wobec problemów ekologicznych, zarówno tych mających źródła w ich bezpośrednim otoczeniu, jak i tych wynikających z globalnego kryzysu klimatycznego. Problemy te są bardziej dotkliwe w małych miastach i na wsiach – tam mieszkańcy i mieszkanki częściej ogrzewają swoje domy poprzez spalanie drewna czy węgla, tereny te też silniej dotykane skutkami zmian klimatycznych, takich jak np. susze, a poziom zasobów by sobie z tymi wyzwaniami radzić jest zazwyczaj mniejszy niż w dużych miastach. Z naszego doświadczenia wiemy również, że wiele osób aktywnie działających na rzecz środowiska i klimatu widzi potrzebę zwiększania swojej wiedzy i kompetencji w tych tematach.

Przeszkolimy zainteresowanych aktywistów i aktywistki z całej Polski z relacji między zanieczyszczeniem powietrza a zmianami klimatycznymi, z budowania grup działania na rzecz proekologicznych rozwiązań oraz z pozyskiwania środków finansowych na realne zmiany infrastrukturalne. Osoby te będą uczestniczyły w tematycznych webinarach, a następnie wraz z lokalnymi autorytetami (np. nauczycielką, sołltyską proboszczem) przełożą pogłębioną wiedzę i umiejętności na zorganizowanie proekologicznych działań w swoich społecznościach. Będą to działania takie jak spotkania z ekspertami lub ekspertkami, pokazy filmów, spotkania informujące o konkretnych działaniach, jakie można podjąć, aby zmniejszyć swój ślad węglowy. Dodatkowo zorganizujemy dwie kampanie społeczne wokół tematu poprawy jakości powietrza i zapobieganiu jego zanieczyszczeniu.

Naszym partnerem jest Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. W projekcie pomogą nam opracować kampanie społeczne, prowadzić szkolenia, a ich aktywiści i aktywistki będą mogli wziąć udział we wszystkich działaniach projektowych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel