fbpx
Poznajmy się – piaseczyńskie spotkania z Ukrainą
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Józefosław
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 998,00 EUR
Dotacja:
25 789,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania artystyczne
Grupy docelowe:
migranci, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na problem stereotypów i uprzedzeń wobec mniejszości ukraińskiej w powiecie piaseczyńskim. Na terenie powiatu do niedawna mieszkało kilkanaście tysięcy osób pochodzenia ukraińskiego. Narastający w Ukrainie konflikt i wybuch wojny w lutym 2022 r. istotnie zmienił te liczby. W Piasecznie mogło się pojawić nawet do 30 tys. Ukraińców, głównie kobiet z dziećmi. Przez długi czas polsko-ukraińskie relacje ograniczały się do kontaktów w pracy i nie były pozbawione uprzedzeń. Wciąż zresztą funkcjonuje silny stereotyp „taniego pracownika” z Ukrainy. Wciąż wiele osób pracuje przecież w usługach, budownictwie, rolnictwie czy przy sprzątaniu często poniżej swoich kwalifikacji. Tymczasem wśród Polaków i Polek powszechne są postawy ksenofobiczne, stygmatyzujący język i nadużycia w miejscach pracy wobec osób z Ukrainy. Statystyki wskazują, że przed wybuchem wojny ponad ? Ukrainek i Ukraińców odczuła uprzedzenia i agresję ze strony polskich sąsiadów.  

Grantobiorca przygotował szereg działań kulturalnych oraz przeprowadził kampanię społeczną na rzecz zbliżenia międzykulturowego, zmiany postrzegania społeczności ukraińskiej oraz poprawy dobrostanu osób z Ukrainy mieszkających w Piasecznie i okolicach. Odbyły się dwa pokazy filmowe, dwa wernisaże i wystawa plenerowa prac twórców i twórczyń z Ukrainy, koncert w Noc Kupały, warsztaty kulinarne oraz dwa spotkania literackie. Kampania społeczna obejmowała cykl podcastów – wywiadów z Ukraińcami i Ukrainkami mieszkającymi w Piasecznie oraz ekspertkami i ekspertami z organizacji pozarządowych, a także lokalną debatę publiczną poświęconą sytuacji migrantów i migrantek, a zwłaszcza uchodźców i uchodźczyń ukraińskich w Polsce, w której wzięły udział osoby pracujące w samorządzie i lokalnych mediach. 

Z projektu skorzystała przede wszystkim społeczność polska oraz społeczność ukraińska z powiatu piaseczyńskiego. Znajomość kultury ukraińskiej, codzienności i trudności, z jakimi borykają się osoby z Ukrainy w Polsce, stanowiła krok w kierunku zbliżenia międzykulturowego, zmiany postaw Polaków i Polek na bardziej otwarte i empatyczne oraz poprawę sytuacji Ukraińców i Ukrainek mieszkających w powiecie piaseczyńskim. Niestety, realizacja projektu zbiegła się w czasie z początkiem wojny w Ukrainie. Był to czas, kiedy lokalna społeczność skupiała się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb i zapewnieniu bezpieczeństwa osobom uciekającym przed wojną.  

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel