Poznajmy się – piaseczyńskie spotkania z Ukrainą
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Józefosław
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 998 EUR
Dotacja:
27 998 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania artystyczne
Grupy docelowe:
migranci, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na problem stereotypów i uprzedzeń wobec mniejszości ukraińskiej w powiecie piaseczyńskim. Na terenie powiatu mieszka kilkanaście tysięcy osób pochodzenia ukraińskiego. Niestety, polsko-ukraińskie relacje ograniczają się do kontaktów w pracy i nie są pozbawione uprzedzeń. Funkcjonuje silny stereotyp „taniego pracownika” z Ukrainy. Tymczasem wiele osób pracuje w usługach, budownictwie, rolnictwie czy przy sprzątaniu często poniżej swoich kwalifikacji. Wśród Polaków i Polek powszechne są postawy ksenofobiczne, stygmatyzujący język i nadużycia w miejscach pracy wobec osób z Ukrainy. Ponad ¼ Ukrainek i Ukraińców odczuła uprzedzenia i agresję ze strony polskich sąsiadów.

Grantobiorca przygotuje szereg działań kulturalnych oraz przeprowadzi kampanię społeczną na rzecz zbliżenia międzykulturowego, zmiany postrzegania społeczności ukraińskiej oraz poprawy dobrostanu osób z Ukrainy mieszkających w Piasecznie i okolicach. W ramach wydarzeń kulturalnych odbędą się 2 pokazy filmowe, wystawa prac twórców i twórczyń z Ukrainy, koncert w Noc Kupały, warsztaty kulinarne oraz 2 spotkania literackie. Kampania społeczna obejmować będzie 8 wywiadów z Ukraińcami i Ukrainkami mieszkającymi w Piasecznie oraz ekspertkami i ekspertami z organizacji pozarządowych, a także debatę poświęconą przeciwdziałaniu mowie nienawiści i ksenofobii z udziałem osób pracujących w samorządzie, Policji, lokalnych mediach.

Z projektu skorzysta społeczność polska oraz społeczność ukraińska z powiatu piaseczyńskiego (kilka tysięcy osób). Znajomość kultury ukraińskiej, codzienności i trudności, z jakimi borykają się osoby z Ukrainy w Polsce, wpłynie na zmianę postaw Polaków i Polek na bardziej otwarte i empatyczne. Dzięki temu jest szansa na poprawienie sytuacji Ukraińców i Ukrainek mieszkających w powiecie piaseczyńskim.

Partnerem projektu jest Biblioteka Publiczna w Piaseczne, która w 2021 r zorganizowała już miesiąc ukraiński przybliżający czytelnikom i czytelniczkom literaturę sąsiadów.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel