fbpx
Prawa osób LGBT w Polsce
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-07-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
78 470,00 EUR
Dotacja:
73 470,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
LGBT+, społeczeństwo

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji i mowy nienawiści wobec osób LGBT. Mniejszości seksualne są pozbawione skutecznej ochrony swoich praw w Polsce. Kodeks karny nie uwzględnia przesłanki tożsamości płciowej i orientacji seksualnej jako cech prawnie chronionych, a władze niedawno uznały za niezgodny z Konstytucją przepis chroniący m.in. osoby LGBT przed dyskryminacją w dostępie do usług. Od 2018 r. trwa polityczno-medialna kampania nienawiści – wiele samorządów przyjęło homofobiczne uchwały, a aparat państwa stosuje represje wobec aktywistów i aktywistek LGBT. Jednocześnie następuje coraz większa polaryzacja społeczna. 41% społeczeństwa uważa, że osoby LGBT „obnoszą się” ze swoją orientacją, a 27% uważa je za zagrożenie dla rodziny (2019). Z drugiej strony rośnie widoczność osób LGBT w przestrzeni publicznej oraz akceptacja dla mniejszości seksualnych.

Grantobiorca przeprowadzi kampanię medialną, w ramach której będzie publikował artykuły, grafiki, filmy, podcasty. Cykl „Strefy przyjazne LGBT” zawierać będzie informacje o inicjatywach na rzecz osób LGBT. W ramach „Państwa bez Homofobii” Grantobiorca ma monitorować wypowiedzi polityków i polityczek oraz działania władz i mediów pod kątem uprzedzeń i dyskryminacji. W cyklu „Poznaj osoby LGBT” przedstawione zostaną historie osób LGBT. Grantobiorca zajmie się również weryfikowaniem wypowiedzi osób publicznych i demaskowaniem mitów. Istotnym elementem projektu będzie ogólnopolski cykliczny sondaż postrzegania osób LGBT. Grantobiorca zorganizuje również 2 otwarte debaty.

W zaplanowanych działaniach aktywnie weźmie udział około 250 osób, natomiast treści dotrą do 1 mln osób. Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej nt. sytuacji osób LGBT w Polsce, przybliżenie ich codzienności szerszemu gronu czytelników i czytelniczek oraz zaangażowanie ich w temat dotyczący praw osób LGBT. Długofalowo projekt ma szansę przyczynić się do poprawy dobrostanu osób nieheteronormatywnych żyjących w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel