fbpx
Prawa osób LGBT w Polsce
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-07-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
78 470,00 EUR
Dotacja:
73 470,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
LGBT+, społeczeństwo

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji i mowy nienawiści wobec osób LGBT. Kodeks karny nie uwzględnia przesłanki tożsamości płciowej i orientacji psychoseksualnej jako cech prawnie chronionych, co więcej kilka lat temu władze uznały za niezgodny z Konstytucją przepis chroniący m.in. osoby LGBT przed dyskryminacją w dostępie do usług. Osoby LGBT są zatem pozbawione skutecznej ochrony prawnej w Polsce. Co więcej, w ostatnich latach trwała polityczno-medialna kampania nienawiści – wiele samorządów przyjęło homofobiczne uchwały, a aparat państwa stosował represje wobec aktywistów i aktywistek LGBT. Polaryzacja społeczna wciąż postępuje. Aż 41% społeczeństwa uważa, że osoby LGBT „obnoszą się” ze swoją orientacją, a 27% uważa je za zagrożenie dla rodziny (2019). Z drugiej strony rośnie widoczność osób LGBT w przestrzeni publicznej.

Grantobiorca przeprowadził kampanię informacyjno-edukacyjną nt. praw osób LGBT w Polsce, w ramach której publikował artykuły, grafiki, filmy, podcasty w trzech cyklach tematycznych. Cykl „Strefy przyjazne LGBT” zawierał informacje o inicjatywach na rzecz osób LGBT. W ramach „Państwa bez homofobii” Grantobiorca monitorował wypowiedzi polityków i polityczek oraz działania władz i mediów pod kątem uprzedzeń i dyskryminacji. W cyklu „Poznaj osoby LGBT” przedstawiono historie osób i społeczności LGBT. Grantobiorca zajmował się również weryfikowaniem wypowiedzi osób publicznych (fact-checking i debunking) oraz monitorowaniem zmian opinii publicznej o osobach LGBT przez przeprowadzenie i analizę sondaży. Zorganizowano także 2 otwarte debaty.

Działania adresowane były do czytelników i czytelniczek portalu OKO.press, osób poszukujących wiarygodnych informacji na temat społeczności LGBT w Polsce, ludzi działających w sektorze obywatelskim, instytucji publicznych, a także samej społeczności LGBT. Podniosła się świadomość społeczna nt. sytuacji osób LGBT w Polsce, a długofalowo projekt ma szansę przyczynić się do poprawy dobrostanu osób nieheteronormatywnych żyjących w Polsce. Udało się stworzyć medialną bazę wiedzy i archiwum nt. praw społeczności osób LGBT w Polsce, które zawierają systematyczny przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących osób nieheteronormatywnych i transpłciowych, a także najważniejszych faktów na temat ruchu społecznego i konkretnych tożsamości w dobie rządów prawicy w Polsce. Archiwum pozwala odtworzyć liczbę naruszeń praw osób LGBT ze strony instytucji państwowych w Polsce, a także pokazuje standard równościowy budowany z pominięciem drogi parlamentarnej (walka o prawa społeczności LGBT przed polskimi i europejskimi sądami).

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel