fbpx
Prawo do Mediacji
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Nowe Miasto Lubawskie
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 31-05-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych
Grupy docelowe:
młodzi dorośli, młodzież

Wprowadziliśmy mediacje rówieśnicze i szkolne w dwóch szkołach ponadpodstawowych w powiecie nowomiejskim (woj. warmińsko-mazurskie). W jednym z poprzednich naszych projektów zdiagnozowaliśmy problem niskich kompetencji społecznych w regionie, zwłaszcza związanych z umiejętnościami rozmowy i budowania relacji między ludźmi. Dodatkowo, w przeprowadzonych przez nas badaniach, młodzież zwracała uwagę na częste konflikty, których doświadcza oraz problem przemocy rówieśniczej.

Odpowiedzieliśmy więc na te problemy, wskazując, że mediacje są lepszym rozwiązaniem niż interwencja autorytetu (np. nauczyciela/ki). Przeszkoliliśmy młodzież oraz opiekunów/opiekunki, wprowadziliśmy do statutów szkół propozycje prawa do mediacji oraz stworzyliśmy dwa podręczniki: dla mediatora rówieśniczego i dla mediatora szkolnego. Dodatkowo, otworzyliśmy “Pogotowie Mediacyjne”, czyli punkt poradnictwa mediacyjnego dla młodzieży, w ramach którego przeszkoliliśmy osoby chcące rozwiązać konflikt w swoim otoczeniu (np. szkole, grupie rówieśniczej, rodzinie).

Partnerami projektu były dwie szkoły ponadpodstawowe – Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku oraz Zespół Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, które chciały wprowadzić u siebie mediacje szkolne i rówieśnicze. Partnerzy udostępnili swoje siedziby na potrzeby realizacji projektu oraz zaangażowali do niego swoich uczniów i uczennice, opiekunów/ki i rodziców.

Z naszych obserwacji oraz rozmów z mediator(k)ami wynika, że dzięki działaniom projektowym zmniejszyła się liczba konfliktów wśród uczniów i uczennic oraz ich bliskich. 48 osób skorzystało z poradnictwa pogotowia mediacyjnego i wszystkim udało się w ten sposób pomóc w ich sytuacji konfliktowej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel