fbpx
Prawo do Mediacji
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Nowe Miasto Lubawskie
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 31-05-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych
Grupy docelowe:
młodzi dorośli, młodzież

Wprowadzimy mediacje rówieśnicze i szkolne w dwóch szkołach ponadpodstawowych w powiecie nowomiejskim. W poprzednim projekcie zdiagnozowaliśmy problem niskich kompetencji społecznych w regionie, zwłaszcza związanych z umiejętnościami rozmowy i budowania relacji między ludźmi. Dodatkowo, w przeprowadzonych przez nas badaniach, młodzież zwróciła uwagę na częste konflikty, których doświadcza oraz problem przemocy rówieśniczej.

Odpowiadamy na te problemy, wskazując, że mediacje są lepszym rozwiązaniem niż interwencja autorytetu (np. nauczyciela/ki). Przeszkolimy młodzież oraz opiekunów/ki, wprowadzimy do statutów szkół prawo do mediacji oraz stworzymy dwa podręczniki: dla mediatora/ki rówieśniczego/ej i dla mediatora/ki szkolnego/ej. Dodatkowo, otworzymy punkt poradnictwa mediacyjnego dla młodzieży, w ramach którego przeszkolimy osoby chcące rozwiązać konflikt w swoim otoczeniu (szkole, grupie rówieśniczej, rodzinie).

Partnerami projektu są dwie szkoły ponadpodstawowe, które chcą wprowadzić w swojej placówce mediacje szkolne i rówieśnicze. Partnerzy udostępnią swoje siedziby do przeprowadzenia projektu oraz zaangażują do niego uczniów i uczennice, opiekunów/ki i rodziców.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel