fbpx
#prawoMOCNI
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kędzierzyn-Koźle
Województwo (siedziba):
opolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
25 000,00 EUR
Dotacja:
25 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Jak wynika z raportu „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych” (PFRON, 2017) osoby z niepełnosprawnością 48% mają bardzo wąski krąg znajomych (do 5 osób). Ta niewielka ilość kontaktów międzyludzkich przekłada się na funkcjonowanie społeczne, zarówno w kręgu rodziny, znajomych-przyjaciół, jak i szerszych gremiach. Niedostatek w zakresie kontaktów utrudnia podejmowanie i pełnienie ról społecznych, w życiu prywatnym i późniejszym zawodowym.
Głównym celem projektu jest usamodzielnienie i upodmiotowienie osób z niepełnosprawnością.
Utworzymy grupę self-adwokatów, dla której zorganizujemy warsztaty wspierające podnoszenie kompetencji społecznych i samorzecznictwo, szkolenia tematyczne z zakresu podstaw prawnych oraz praw i obowiązków wynikających z aktywnej postawy obywatelskiej (prawa pacjenta, petenta, konsumenta itp.). Zorganizujemy wyjścia do instytucji typu bank, przychodnia, Urząd Miasta. Poprzez warsztaty podniesiemy wiedzę rodziców/opiekunów – w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością, rozwoju osobistego, możliwościach wsparcia prawnego oraz systemowego. Wszystkim uczestnikom zapewnimy możliwość konsultacji ze specjalistami np. prawnik, dietetyk, psycholog. Przeszkolimy także pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej i osoby z nami współpracujące z zakresu partycypacyjnego wsparcia osób z niepełnosprawnością uwzględniającego różny charakter ich rzecznictwa. Przygotujemy kampanię społeczną, dotyczącą prawa osób z niepełnosprawnością do podmiotowego, niezależnego życia. Rezultaty i efekty projektu zostaną zebrane w rekomendacjach i przekazane lokalnym jednostkom samorządu terytorialnego.
Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością (18+) i ich opiekunów z powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego.
W jego efekcie 30 osób z niepełnosprawnością otrzyma wsparcie i utworzy grupę self-adwokatów, 30 opiekunów i 12 osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością poszerzy swoja wiedzę z zakresu podstaw prawnych i rehabilitacji społecznej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel