fbpx
Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Szczecin
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
71 287,00 EUR
Dotacja:
71 287,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, sieciowanie
Grupy docelowe:
członkowie rad konsultacyjnych, seniorzy

Jedną z ważnych form włączania osób starszych w procesy decyzyjne w samorządach są Rady Seniorów. Jednak jak wynika z ogólnopolskiego badania zrealizowanego w ramach projektu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundacji Stocznia wiele z istniejących Rad Seniorów jest mało aktywna, a jej członkowie/inie chcieliby więcej działać. Przyczynami niskiej aktywności są przede wszystkim brak wiedzy bądź umiejętności radnych, brak wsparcia ze strony samorządu oraz niewiedza w jaki sposób skutecznie docierać do innych mieszkańców/nek gminy i informować ich o istnieniu i działalności rady. Zapytaliśmy osoby ze 114 gmin w województwie zachodniopomorskim o to, czy w ich gminach istnieje jakaś strategia polityki senioralnej lub dokument kompleksowo ujmujący działania na rzecz poprawy życia osób starszych. Tylko 11% respondentów odpowiedziało twierdząco.

Odpowiedzieliśmy na te problemy, wspierając gminne Rady Seniorów z województwa zachodniopomorskiego w prowadzeniu swojej działalności i konsultacji oraz w tworzeniu inicjatyw na rzecz włączania i angażowania osób starszych. Zorganizowaliśmy cykl warsztatów o działaniach senioralnych, promocji i budowaniu zespołu, w których wzięli udział radni i radne z różnych gmin. Wypracowaliśmy 3 lokalne polityki senioralne dla gminy Dębno, miasta Wałcz i Sławno, które przekazaliśmy samorządom i które następnie zostały przyjęte uchwałami radnych. Przygotowaliśmy poradnik “Polityka senioralna w praktyce”, który jest zbiorem dobrych praktyk jak tworzyć tego typu polityki. Wsparliśmy uczestników/czki w realizacji ich pomysłów, żeby pokazać moc sprawczą osób starszych. Jedna grupa zorganizowała “Bal Seniora”, który zintegrował seniorów/ki z gminy Dębno. Osoby z Rady Seniorów Miasta Sławno zorganizowały całodniowy wyjazd seniorów/ek do Trójmiasta. A ostatnia grupa przygotowała kilkudniowy cykl wydarzeń pod tytułem “Wałeckie Dni Seniora”. Można było w ich trakcie m.in. obejrzeć wernisaż zorganizowany przez lokalnych seniorów i seniorki oraz wziąć udział w międzypokoleniowych spotkaniach poetyckich. Na koniec odbyła się “Srebrna Konferencja”, która była jednocześnie spotkaniem sieciującym, a uczestnicy/ki mogli wymienić się działaniami, jakie można podjąć, aby polepszyć życie seniorów i seniorek w Polsce.

Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że radni i seniorzy/ki zwiększyli swoją wiedzę o działalnościach rad seniorów i organizacji pracy w grupie. Widzieliśmy, że realizowane inicjatywy pomogły w integracji seniorów i seniorek z wybranych gmin.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel