fbpx
Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Szczecin
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
71 287,00 EUR
Dotacja:
71 287,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, sieciowanie
Grupy docelowe:
członkowie rad konsultacyjnych, seniorzy

Jedną z ważnych form włączania osób starszych w procesy decyzyjne w samorządach są Rady Seniorów. Jednak jak wynika z ogólnopolskiego badania zrealizowanego w ramach projektu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundacji Stocznia wiele z istniejących Rad Seniorów jest mało aktywna, a jej członkowie/inie chcieliby więcej działać. Przyczynami niskiej aktywności są przede wszystkim niedostatki wiedzy bądź umiejętności radnych/radczyń, brak wsparcia ze strony samorządu oraz brak wiedzy w jaki sposób skutecznie docierać do innych mieszkańców/nek gminy i informować ich o istnieniu rady i jej działaniach. Zapytaliśmy osoby ze 114 gmin w województwie zachodniopomorskim o to, czy w ich gminach istnieje jakaś strategia polityki senioralnej czy dokument kompleksowo traktujący działania na rzecz poprawy życia osób starszych. Tylko 11% respondentów/ek odpowiedziało twierdząco.
Odpowiemy na te problemy, wspierając gminne Rady Seniorów z województwa zachodniopomorskiego tak, aby rozwijały się w prowadzeniu swojej działalności, konsultacji i tworzenia inicjatyw na rzecz włączania i angażowania osób starszych. W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów oraz 2-dniowe seminarium sieciujące, z których skorzysta co najmniej 80 radnych/czyń z różnych gmin. Wspólnie opracujemy lokalne strategie polityki senioralnej dla trzech wybranych gmin – z uwzględnieniem najlepszych praktyk w zakresie partycypacji obywatelskiej. Finałem projektu będzie pilotażowe wdrożenie tej strategii poprzez realizację co najmniej trzech senioralnych inicjatyw. Na bazie zebranych doświadczeń opracowany zostanie przewodnik dla Rad Seniorów i samorządów upowszechniający metodologię oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki senioralnej. Publikacja trafi do wszystkich samorządów w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel