fbpx
Profesjonalne ogólnopolskie wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQIA
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 729,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania interwencyjne i pomocowe dla osób lgbt+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną
Grupy docelowe:
LGBT+, profesjonaliści

Projekt odpowiada na problem uprzedzeń i dyskryminacji osób LGBTQIA oraz braku kompetentnego wsparcia psychologicznego dla nich. Aż 68% osób LGB i 79% osób transpłciowych w Polsce spotyka się z przemocą związaną z ich tożsamością. Połowa młodych osób LGBTA ma poważne objawy depresji, a 70% – myśli samobójcze. Osoby LGBTQIA stały się w ostatnich latach przedmiotem polityczno-medialnej kampanii nienawiści, co potęguje objawy stresu mniejszościowego. Pomoc, z której mogą skorzystać osoby LGBTQIA, jest dostępna w dużych miastach i najczęściej odpłatna, a zatem wykluczone są z niej m.in. osoby młode, transpłciowe i mieszkające w małych miejscowościach. Osoby pracujące pomocowo często nie mają wiedzy na temat specyfiki i potrzeb osób nieheteronormatywnych i niecispłciowych. Co więcej, wśród nich również powszechne są stereotypy i uprzedzenia – aż 1/5 z nich uważa, że orientacja inna niż heteroseksualna jest zaburzeniem.
W ramach projektu Grantobiorczyni zorganizuje 10 webinarów z pytaniami i odpowiedziami do ekspertów i ekspertek, 8 warsztatów online nt. radzenia sobie z dyskryminacją oraz 3 grupy wsparcia dla społeczności LGBTQIA. Około 26 osób LGBTQIA spoza dużych ośrodków miejskich będzie mogło skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Grantobiorca zorganizuje również spotkania online dla osób świadczących pomoc psychologiczną – spotkania będą poświęcone interwencji kryzysowej wśród osób LGBTQIA oraz coming outom w gabinecie.
Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby LGBTQIA (około 330 osób), które otrzymają wsparcie w zakresie radzenia sobie ze stresem mniejszościowym, stanami depresyjnymi i dyskryminacją. Działania są kierowane również do specjalistek i specjalistów pracujących pomocowo, którzy podniosą swoje kompetencje z zakresu pracy z osobami LGBTQIA, w tym podejmowania interwencji kryzysowej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel