Program reintegracji społecznej osób uzależnionych, wykluczonych społecznie
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
48 990 EUR
Dotacja:
48 990 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania artystyczne, opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane, poradnictwo, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby z uzależnieniem

Nasz projekt jest odpowiedzią na niedobór w Polsce programów reintegracyjnych dla osób wykluczonych społecznie, uzależnionych od narkotyków.
Programy reintegracji społecznej dla osób używających narkotyków służą integrowaniu byłych i aktualnych użytkowników narkotyków ze społeczeństwem. (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2012). Jednak w Polsce reintegrację społeczną uzależnionych ogranicza się do pomocy osobom po leczeniu w stacjonarnych ośrodkach rehabilitacji, utrzymującym abstynencję. Jest ona zatem utożsamiona wyłącznie z post-rehabilitacją. W ramach tak wąsko ujmowanej reintegracji społecznej oferowane są miejsca w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, programach wsparcia abstynencji. W przypadku grup aktualnych użytkowników/czek narkotyków i osób wykluczonych społecznie te programy nie są dostępne, co odbija się na jakości leczenia (np. leczenia substytucyjnego) i skutkuje realnym wykluczeniem z pomocy tysięcy osób.
Nasze działania skupimy w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ, która jest warszawskim i polskim centrum handlu narkotykami, a także bezdomności. Naszym klient(k)om oferujemy zintegrowane wsparcie: działania streetworkerów, ogrzewalnię i punkt sanitarny, punkt dziennego pobytu, miejsca noclegowe, wsparcie terapeutyczne i prawne, leczenie uzależnienia, wspieranie w środowisku korektywnym (grupa wsparcia, hostel), usamodzielnienie się. Planujemy też uruchomienie dwóch mieszkań readaptacyjnych, bazy letniego aktywnego wypoczynku połączonego z edukacją, spółdzielni socjalnej lub spółki non profit. Troje wolontariuszy – streetworkerów przygotujemy do działań samorzeczniczych.
Z różnych rodzajów wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 osób zagrożonych wykluczeniem. 3 osoby zdobędą umiejętności w zakresie prowadzenia samorzecznictwa.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel