fbpx
Program reintegracji społecznej osób uzależnionych, wykluczonych społecznie
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
48 990,00 EUR
Dotacja:
48 990,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania artystyczne, opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane, poradnictwo
Grupy docelowe:
osoby z uzależnieniem

Projekt odpowiada na problem niedoboru programów reintegracyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. W Polsce reintegracja społeczna uzależnionych ogranicza się do pomocy osobom będącym po leczeniu w ośrodkach rehabilitacji i utrzymującym abstynencję. To podejście selektywne i dyskryminujące, oferta wsparcia jest bowiem niedostępna dla aktualnych użytkowników i użytkowniczek narkotyków i skutkuje realnym wykluczeniem z pomocy tysięcy osób. W Warszawie w samych programach substytucyjnych leczy się ponad 1200 osób, z czego 30% to osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością. Tymczasem tylko kilka stołecznych placówek dla bezdomnych jest otwartych na osoby uzależnione od narkotyków.
W ramach projektu osoby używające narkotyków otrzymały kompleksowe wsparcie. Zaoferowano im poradnictwo psychologiczne i prawne, wsparcie terapeutyczne oraz asystenckie, naukę obsługi komputera, udział w arteterapii. Uruchomiono punkt dziennego pobytu i opiekę noclegową, a także mieszkanie readaptacyjne i bazę w Augustowie służącą reintegracji. Powstał również Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2022, w którym omówiono stan polskiego systemu pomocy w zakresie leczenia i opieki socjalnej dedykowanej osobom uzależnionym i wykluczonym społecznie oraz przedstawiono rekomendacje. Zsieciowano również 30 aktywistów i aktywistek działających na rzecz wypracowanego Optymalnego Modelu Terapii Substytucyjnej.
W ramach projektu wsparcie trzymały 63 osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, przede wszystkim osoby narażone na wielokrotne wykluczenie – ze względu na niepełnosprawność, chorobę psychiczną, zakażenie wirusem HIV czy dolegliwości neurologiczne. Projekt wpłynął na efektywność dostępnych programów leczniczych i uzupełnił lukę w ofercie dzięki dodatkowym działaniom reintegracyjnym. Przygotowane przez Grantobiorcę rekomendacje posłużą dalszym działaniom rzeczniczym i poprawie systemu wsparcia osób uzależnionych od narkotyków.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel