fbpx
Promuj i komunikuj!
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Białobrzegi
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Żywiecka Fundacja Rozwoju, Żywiec, Polska
Okres realizacji:
02-04-2021 - 29-02-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
160 160,00 EUR
Dotacja:
135 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
Grupy docelowe:

Nasz projekt jest odpowiedzią na potrzeby dwóch grup organizacji pozarządowych w Polsce, które borykają się z brakiem umiejętności i narzędzi do budowania swojej stabilności finansowej, niezależności oraz społeczności wokół swoich działań. Pierwsza grupa to organizacje działające bezpośrednio w społecznościach lokalnych, które budują dobre miejsce do życia dla osób tam mieszkających. Druga grupa to organizacje o charakterze infrastrukturalnym, działające zarówno na obszarze kilku powiatów, jak i w jednej gminie lub nawet miejscowości. Działania obu tych typów organizacji są mocno ze sobą powiązane, ponieważ regionalne organizacje pełnią w społecznościach rolę miejsca wsparcia dla tych mniejszych, lokalnych.
O potrzebie takich działań świadczy m.in. badanie „Kondycja organizacji pozarządowych” (Klon/Jawor). Wynika z niego, że organizacje wciąż spotykają się z problemem braku przewidywalności finansowania oraz brakiem środków na bieżące działania. Podobne wyniki przynosi badanie realizowane wśród Ośrodków Działaj Lokalnie. 93% spośród nich potwierdza, że ich głównym problemem jest brak narzędzi i umiejętności w odniesieniu do budowania poza grantowych źródeł finansowania oraz budowania społeczności wokół swoich działań.
Dzięki projektowi stworzymy i przetestujemy multiplikowalny model oparty na platformie komunikacyjnej poświęconej działaniom lokalnym i strategii fundraisingowej, której celem będzie wspieranie tych organizacji infrastrukturalnych. Będziemy też prowadzić edukację filantropijną wśród mieszkańców.
Model będziemy tworzyć i testować na organizacjach lokalnych działających w subregionie radomskim województwa mazowieckiego oraz południowym województwa śląskiego. Potem zostanie on udostępniony szerzej, przede wszystkim 70 Ośrodkom Działaj Lokalnie.
Projekt realizujemy w partnerstwie z Żywiecką Fundacją Rozwoju. Dzięki tej współpracy model zostanie przetestowany w dwóch regionach w Polsce, co powinno przełożyć się na jego uniwersalność i szersze wykorzystanie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel